Kandydaci do pracy w Szczecinie poszukiwani! Sprawdź, jakimi kryteriami kierują się pracodawcy

Pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego, chcą zwiększyć zatrudnienie o ok. 23%. Poszukiwani są kandydaci do pracy w Szczecinie w sektorze logistycznym, odnawialnych źródeł energii, ICT i Centrów Usług Wspólnych. Raport „Kapitał ludzki w Szczecinie”, który powstał przy współpracy firmy Antal i Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., przedstawia dane o rynku pracy w Szczecinie i najważniejszych jego trendach. Zaprezentowano go 23 maja podczas spotkania lokalnych przedsiębiorców, samorządów i reprezentantów szczecińskich ośrodków akademickich. 

Według Prezydenta Miasta Szczecin, Piotra Krzystka miasto ma duży potencjał inwestycyjny i rozwojowy. Sprzyja temu położenie Szczecina, który znajduje się w nadwodnym położeniu. Dochodzi tu do wymiany kreatywnych pomysłów, ale i towarów i usług.

Firma Antal podczas przeprowadzonych badań wysnuła wniosek, że najważniejszym kryterium branym pod uwagę podczas wyboru lokalizacji dla działalności operacyjnych jest czynnik ludzki w danym regionie.

Jeśli konkretny kapitał ludzki jest dostępny w określonym miejscu, może mieć to duży wpływ na powodzenie i wysokość kosztów przeprowadzanego projektu.

Agnieszka Wójcik piastująca stanowisko Market Researchera i PR Managera w firmie Antal uważa, że bardzo ważne jest budowanie wiedzy o wyzwaniach i potencjalne miasta Szczecin. Dzięki temu można świadomie budować strategię jego rozwoju.

Jakie trendy wyznacza miasto Szczecin na rynku pracy?

Najwięcej osób pracujących w mieście Szczecin obejmuje stanowiska w sektorze handlowym, napraw pojazdów mechanicznych, transportu, magazynowania, gastronomii i zakwaterowania. Wysokie miejsce zajmuje również komunikacja i informacja. Według raportu „Kapitał ludzki w Szczecinie”:

  • prawie 70% pracodawców z sektora SSC/BPO wyraża zapotrzebowanie na pracowników, którzy są w stanie łączyć wiedzę specjalistyczną, ale i kompetencje miękkie.
  • 50% firm z sektora ICT wskazuje na duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów, których ciężko jest pozyskać na aktualnym rynku.
  • 33% firm z sektora logistycznego wspomniało o automatyzacji procesów, czyli zapotrzebowaniu na pracowników wykonujących powtarzalne zadania wymagające dużej dawki kreatywności i abstrakcyjnego myślenia.
  • Z badań wynika również, że około 7% menedżerów i specjalistów mogłoby przenieść się do Szczecina, jeśli otrzymałoby propozycję atrakcyjnego stanowiska pracy. Dzięki temu Szczecin jest na 8 miejscu pod względem chęci relokacji specjalistów do innych miast.

Poszukiwani kandydaci do pracy w Szczecinie to również osoby działające w branży OZE.

W województwie zachodniopomorskim bardzo mocno rozwija się sektor usług, logistyki i przemysłu. W samym Szczecinie zauważalny jest rozwój w branży usług nowoczesnych technologii i w Centrum Usług Wspólnych.

Jakie plany rekrutacyjne mają pracodawcy ze Szczecina?

Badanie „Kapitał Ludzki w Szczecinie” wykazał, że prawie 60% pracodawców chce utrzymać zatrudnienie w aktualnym stanie. 80% pracodawców pragnie zwiększyć zatrudnienie w sektorze OZE. Około 50% firm z branży SSC/BPO ma plan zwiększenia zatrudnienia o 14%. Każde przedsiębiorstwo z sektora ICT biorące udział w badaniu planuje zwiększenie pozyskania kapitału ludzkiego o ok. 15%.

Widocznym priorytetem dla firm ze szczecińskiego obszaru jest zatrudnienie zasobów ludzkich dobrze obracających się w branży nowych technologii.

Prezes Zarządu Antal, Artur Skiba wskazuje, że w ostatnim roku wzrost zatrudnienia widoczny był o 15,3% w sektorze budownictwa, o 9,8% w sektorze działalności technicznej, naukowej i profesjonalnej a także w obszarze administrowania i działalności wspierającej – o 8%.

Jakie są najbardziej pożądane kompetencje wśród pracowników na rynku szczecińskim?

Co trzecia firma z sektora logistycznego w Szczecinie uważa, że bardzo ważnym kierunkiem rozwoju ich branży jest automatyzacja procesów. Co piąty badany uważa również, że silnym trendem jest rozwój branży e-commerce, która została mocno dostrzeżona na skutek pandemii. Równie ważne jest wprowadzenie do zielonej logistyki.

Jednym z przykładów firm eko, która ma w planach intensywny rozwój jest przedsiębiorstwo Garo Polska. Zajmuje się ono produkowaniem ładowarek do aut elektrycznych. Rekrutowani będą głównie monterzy i elektromonterzy, którzy będą musieli wykazać się umiejętnością posługiwania podstawowymi narzędziami oraz czytaniem schematów elektrycznych.

Czy branża OZE ma szansę na dynamiczny rozwój?

Co druga szczecińska firma z sektora OZE uważa, że w kolejnych latach nastąpi duży rozwój tej branży. Co czwarty badany wskazuje również na zapotrzebowanie na polityki przemysłowe z uwzględnieniem nauczania kadry pracowniczej z naciskiem na naukę języków obcych. W branży OZE zwraca się bardzo dużą uwagę na tworzenie i utrzymanie oprogramowania oraz na cyfryzację. Zauważono, że potrzebne jest rozwijanie kompetencji na poziomie lokalnym. Mogłoby to przełożyć się na wsparcie sektora wiatrowego w naszym kraju, ale i u naszych bałtyckich sąsiadów. Kandydaci do pracy w Szczecinie powinni mieć ukończone takie kierunki studiów jak m.in. budownictwo, logistyka, elektrotechnika, inżynieria produkcji, inwestycje, mechatronika, elektronika i komunikacja, zarządzanie produkcją, inwestycje i realizacja przemysłowa.

Z kolei u pracodawców z sektora ICT w Szczecinie zauważa się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów i trudności z ich pozyskaniem. Wielu z nich relokuje się do innych państw, m.in. ze względu na możliwość pracy zdalnej.

W branży IT stawia się na zatrudnianie inżynierów potrafiących myśleć logicznie, kreatywnie. Ważna jest także chęć nieustannej nauki, co powiązane jest z wciąż rozwijającymi się nowoczesnymi technologiami. Języki oprogramowania są jedną z ważniejszych kompetencji programistów, jednakże istotna jest także umiejętność modelowania rzeczywistości za pomocą różnych narzędzi.

Z przeprowadzonego badania wynika również, że rynek pracowniczy nie jest w stanie dziś zaspokoić rosnących potrzeb pracodawców. Klienci wciąż poszukują nowych zasobów ludzkich o wysokich kompetencjach twardych, ale i miękkich.

Raport do pobrania – TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl