Jak pomagać uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia? Szkolenie online

Jak pomagać uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia? Jak rozpoznać zagrożenia związane z działalnością handlarzy ludźmi? Jak chronić ich ofiary, zmuszane do prostytucji, żebractwa, funkcjonowania w nieludzkich warunkach? – tego dowiedzą się uczestnicy spotkania (online) organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom, wolontariuszom organizacji oraz instytucji wspierających obywateli Ukrainy.

Pomoc uchodźcom to nie tylko doraźne zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych – schronienia, jedzenia i opieki medycznej. Setki tysięcy osób Ukrainek i Ukraińców zostaną w naszym kraju na dłużej. Szukają mieszkań i pracy. Potrzebują wsparcia w tłumaczeniu dokumentów, załatwianiu formalności, porady prawnika przy zawieraniu umów. Potrzebują również specjalnej ochrony przed tymi, którzy wykorzystują kryzys migracyjny i traumę ludzi uciekających przed wojną.

Od 24 lutego widzimy wielkie społeczne poruszenie i masowe zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom. Niestety, takie kryzysy są również wykorzystywane w niecnych celach. Zdarzają się kradzieże, oszustwa, a nawet przypadki handlu ludźmi. Musimy temu przeciwdziałać! – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Od wybuchu wojny w Ukrainie angażujemy się w pomoc humanitarną dla obywateli tego kraju. Województwo Zachodniopomorskie udziela też finansowego i organizacyjnego wsparcia organizacjom pozarządowym, wolontariuszom. Z myślą o nich Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie, podczas którego eksperci doradzą, jak zapewnić uchodźcom legalne zatrudnienie, jak reagować na zagrożenia – tłumaczy marszałek.

O tych zagrożeniach mówić będą Joanna Garnier – współzałożycielka Fundacji La Strada działającej na rzecz poszanowania praw człowieka, zwalczania handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej; oraz Bogna Czałczyńska – pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania.

Spotkanie „Handel ludźmi, praca przymusowa i niewolnictwo. Bezpieczna i legalna praca w Polsce” odbędzie się online, 12 kwietnia (wtorek), od godz. 11.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymają, na podany adres mailowy, link do logowania na platformie ZOOM.

Na stronie WUP znajduje się zakładka, z informacjami w dwóch językach: „Pomoc dla obywateli Ukrainy w znalezieniu pracy”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl