Prawie 40 mln zł na usługi rozwojowe w MMŚP

09:01
40 mln zł na usługi rozwojowe
Źródło: wzp.pl

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR) udzieli wsparcia dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP) poprzez finansowanie tzw. usług rozwojowych, obejmujących kursy zawodowe, szkolenia oraz studia podyplomowe. Zostanie na to przeznaczone prawie 40 mln zł. z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, w piątek, 5 kwietnia 2024 r., oficjalnie podpisał umowę o wartości niemal 40 mln zł, która zabezpiecza środki na inwestycję w rynek pracy regionu. Dzięki tym działaniom pracownicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i kwalifikacje. Dofinansowanie dla jednego pracownika wyniesie 7,5 tys. zł, przy czym dla osób powyżej 55. roku życia oraz w zakresie zielonych umiejętności przewidziano wyższe dotacje.

Kolejne środki z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego zostaną przeznaczone na rozwój sektora MMŚP, co stanowi szansę na zwiększenie zatrudnienia, ekspansję eksportu oraz skuteczne konkurowanie na rynku krajowym i europejskim. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, będący Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu programu, wybrał Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. jako trzeciego operatora oferującego usługi rozwojowe.

Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił, że inwestycja w podnoszenie kwalifikacji pracowników jest kluczowa dla rozwoju regionu. Do tej pory szkolenia przeszło ponad 30 tys. osób, a przekazane środki umożliwią podniesienie kwalifikacji kolejnym 4,4 tys. osobom. Wartość projektu sięga ponad 39 mln zł, z czego dofinansowanie przekracza 33,2 mln zł.

Arkadiusz Pawlak, prezes Zarządu ZARR, podkreślił, że wsparcie dla MMŚP jest kontynuacją dotychczasowych działań agencji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wspomniane fundusze umożliwią wsparcie dla 1100 MMŚP w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Dofinansowanie dla uczestników usług rozwojowych nie może przekroczyć 7 500 zł, stanowiąc jednocześnie 50% kosztów. Istnieją jednak wyjątki, np. podmioty działające w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 60%. Podobny poziom wsparcia przewidziano dla usług dotyczących zielonych umiejętności oraz pracowników powyżej 55 lat. Dofinansowanie dla firm prowadzących do nabycia kwalifikacji wyniesie 80%.

Wsparcie dla MMŚP oferowane przez ZARR będzie dostępne na przełomie maja i czerwca. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej agencji.

Andrzej Przewoda, dyrektor WUP w Szczecinie, podkreślił, że wzmacnianie innowacyjnego potencjału regionalnych firm zależy od podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Fundusze Europejskie, w tym Europejski Fundusz Społeczny, służą wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości poprzez inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego w regionalnych firmach. W poprzedniej perspektywie finansowej ze wsparcia skorzystało 9 210 MMŚP.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl