Zajazd „Szmaragd” od 1 lutego siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Miasto Szczecin zawarły umowę 10-letniej dzierżawy zajazdu Szmaragd. Znajdzie się tam nowoczesne centrum edukacyjne, baza noclegowa i siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych WZ. W tym roku planowane jest uruchomienie również punktu gastronomicznego.


Dzierżawa zajazdu Szmaragd rozpoczęła się 1 lutego 2023 r. Umowę podpisano na 10 lat.

Pomorze Zachodnie jest pełne przyrodniczych skarbów. Nasze Parki Krajobrazowe, jako instytucja, bardzo aktywnie działają na rzecz ochrony tych naturalnych zasobów. Prowadzą też bogatą działalność edukacyjną, turystyczną, rekreacyjną – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.Jestem przekonany, że zajazd Szmaragd stanie się nowoczesnym centrum edukacji ekologicznej. Że odbywające się tam wydarzenia będą przyciągały mieszkańców całego regionu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Obiekt zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 2 był zamknięty od 2010 roku. Wymagał gruntownego remontu. Prace budowlane i modernizacyjne przeprowadziła Gmina Miasto Szczecin, jako właściciel nieruchomości. Wyposażeniem i pracami adaptacyjnymi zajmie się dzierżawca.

Planowane jest stworzenie bazy noclegowej, a w pomieszczeniach piwnicznych powstaną nowocześnie wyposażane sale multimedialne. Będzie można tam organizować m.in. „zielone szkoły” i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży. „Szmaragd” będzie również siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych WZ.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Po dziesięciu latach od powołania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego otwiera się nowy etap w życiu naszej jednostki. Wieloletnia dzierżawa tego obiektu stwarza nowe możliwości rozwoju – powiedział Ryszard Mićko, Dyrektor ZPK WZ, po podpisaniu umowy dzierżawy.

Zajazd „Szmaragd” za kilka miesięcy znów będzie atrakcją dla odwiedzających tę część Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. W obiekcie planowane jest uruchomienie działalności gastronomicznej.

Zobacz także:

Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscu dawnego zajazdu Szmaragd

Pięknieje dawny zajazd Szmaragd [zdjęcia]

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl