Zaawansowanie prac na ul. Modrej i Koralowej [zdjęcia]

Na modernizowanych ulicach Modrej i Koralowej trwają prace budowlane i są już zaawansowane w ponad 80%.

Większość zadań skupia się na pracach sieciowych i teletechnicznych – układaniu kabli, wykonywaniu przejść teletechnicznych. Wciąż obowiązuje ograniczenie ruchu i ruch wahadłowy na odcinku od wysokości sklepu Netto do ulicy Zaściankowej. W przebudowie jest połowa jezdni. Brakujący fragment zostanie wyasfaltowany za kilka tygodni. Wykonywane są ponadto chodniki i wjazdy do posesji.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 1. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 2. wykonanie pasów rowerowych;
 3. przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 4. przebudowa zatok autobusowych;
 5. przebudowa i budowa chodników;
 6. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 7. wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudową;
 8. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 9. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 10. budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 11. budowa kanału technologicznego;
 12. przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 13. remont przepustu;
 14. zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra ikoralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin
modra i koralowa
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl