Wkrótce rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę Amfiteatru w Szczecinie

Jeszcze tylko do najbliższej środy do godz. 11.00 zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty na przebudowę jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w Szczecinie. Przyszły wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Postępowanie przetargowe miało potrwać do 23 stycznia br., ale ten termin był kilkukrotnie przedłużany ze względu na dużą liczbę pytań (dokładnie 190) od potencjalnych wykonawców. Sprawiły one, że miasto musiało wprowadzić 8 modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Konkurs architektoniczny na „Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec” został rozstrzygnięty pod koniec 2015 roku. Zwycięzcą zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu. I to właśnie według tego projektu będzie realizowana przebudowa obiektu. Ogłoszony przez miasto przetarg dotyczy pierwszego etapu prac, który obejmie m.in. rozbudowę sceny od strony widowni, rozbiórkę starego zadaszenia i budowę nowego, renowację i konserwację istniejącego łuku żelbetowego, a także przebudowę widowni, dróg dojazdowych do obiektu, sieci elektrycznych oraz sieci kanalizacyjnych i sanitarnych.

Amfiteatr Szczecin przetarg termin wydłużenie
Zwycięska koncepcja autorstwa Flanagan Lawrence | Architects, Londyn (Materiały Urzędu Miasta Szczecin)

Historia szczecińskiego Amfiteatru w Parku Kasprowicza sięga lat 30. XX wieku. Wtedy powstała tam pierwsza scena w formie drewnianej estrady z rzędami drewnianych ławek. Obecny kształt obiektu z charakterystycznym łukiem nawiązującym do Gateway Arch w Saint Louis jest efektem gruntownej przebudowy, która miała miejsce w 1974 roku. W 2000 roku Teatr Letni im. Heleny Majdaniec zyskał nowy dach, wyremontowano również widownię oraz część pomieszczeń podscenia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl