Strefy bezpieczeństwa i zmiany godzin pracy Poczty Polskiej

Poczta Polska wprowadziła dziś zmiany w sposobie świadczenia usług. Mają one związek z wprowadzonym przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego.  

W związku z zawieszeniem transportu lotniczego, Poczta Polska wstrzymała od dziś do odwołania przyjęcia przesyłek do innych krajów.

Wprowadzone zostały również zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych:

  • godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę; także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na stronie Poczty Polskiej.
  • praca placówek całodobowych zostaje skrócona (będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 08.00 do 20.00),
  • punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Wprowadzenie stref ochronnych i nowych zasad obsługi klienta

Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych. Ponadto zostają wprowadzone tzw. Strefy Ochronne – osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo–emerytalnych

Dla osób objętych kwarantanną, pobierających świadczenia rentowo–emerytalne, zostaną wdrożone szczególne procedury. Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.

Listonosze i pozostali pracownicy mający kontakt z klientami otrzymają płyny dezynfekcyjne oraz rękawiczki ochronne.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl