Wehikuł Usamodzielnienia – startuje kolejna edycja programu wspierającego młodzież z pieczy zastępczej

1 października br. odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach tegorocznej edycji programu „Wehikuł Usamodzielnienia” skierowanego do młodzieży z pieczy zastępczej.

Program to inicjatywa Fundacji Robinson Crusoe, która działa na rzecz usamodzielniania dzieci osieroconych biologicznie i społecznie, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinnej pieczy zastępczej. Dział Pieczy Zastępczej w Szczecinie od lat współpracuje z Fundacją i korzysta z jej wsparcia.

Można się zgłaszać do udziału w „Wehikule Usamodzielnienia” – pierwsze spotkanie 1 października o godzinie 10:00 w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej przy ulicy Smolańskiej 3.

Więcej o samym programie

Podczas regularnych, cyklicznych spotkań młodzież zdobywa wiedzę i nowe umiejętności związane z szeroko rozumianym usamodzielnieniem, a także otrzymuje emocjonalne wsparcie.

W trakcie trwania programu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty. Dotyczą one konstruktywnej komunikacji, ekonomii (w tym gospodarowania domowym budżetem), poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, zdrowia (fizycznego i psychicznego), zdrowego stylu życia, praktycznych umiejętności życiowych i przepisów związanych z usamodzielnieniem. Każde spotkanie trwa około 4 godziny.

Młodzież biorąca udział w zajęciach grupowych Wehikułu Usamodzielnienia objęta jest również wsparciem indywidualnym. Mentorzy dokonują diagnozy poziomu usamodzielnienia danej osoby w 6 obszarach (relacje, edukacja, praca, finanse, zdrowie, prawo) i wspólnie decydują, nad którym z tych obszarów będą pracować.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl