Uwaga na ropuchy! Rozpoczął się ich okres godowy.

Szczególnie ważnym okresem w życiu płazów jest okres godowy, w którym w zbiornikach wodnych gromadzą się wszystkie dorosłe osobniki. Gody płazów są poprzedzone migracjami do miejsc rozrodu. Ze względu na niską mobilność i odbywanie cyklicznych migracji sezonowych płazy należą do zwierząt, które najczęściej giną na drogach.

Rozpoczął się okres godowy chronionych ropuch szarych. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność, najbardziej przy Jeziorze Szmaragdowym, przy Goplanie oraz na ulicy Jęczmiennej przy Parku Leśnym Klęskowo.

Uwaga na ropuchy
Fot. Ropucha szara

Chroniony gatunek ropuch można już spotkać w wielu miejscach Szczecina. Tak, jak co roku, najwięcej migruje ich w okolicy jeziora Szmaragdowego, przy Goplanie, również przy Parku Leśnym Klęskowo.

Przy ulicy Kopalnianej, tuż przy Jeziorze Szmaragdowym, pojawił się znak zakazu wjazdu. Obecnie można dojechać wyłącznie do parkingu.

Każdego dnia pracownicy Zakładu Usług Komunalnych oraz Centrum Edukacji Leśnej przenoszą w tym miejscu do jeziora co najmniej kilkadziesiąt ropuch chroniąc płazy przez rozjechaniem przez auta oraz przed rozdeptaniem – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Dodatkowo przy Szmaragdowym rozłożona została specjalna siatka ograniczająca możliwość wtargnięcia przez ropuchy na jezdnię. Podobna siatka znalazła się na ulicy Jęczmiennej – tuż przy Parku Leśnym Klęskowo.

Pracownicy ZUK ratują również płazy przy Goplanie. Tam pojawiają się mniejsze ilości ropuch. Spowodowane jest to tym, że korzystają z przepustów znajdujących się pod drogą pieszo – rolkowo – rowerową. Jeśli pojawi się taka konieczność – tam również rozłożona zostanie siatka.

Apelują o to, by zachować szczególną ostrożność w tych miejscach. Nie należy również przenosić ropuch „na własną rękę”.

Poradnik ochrony płazów


Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl