Trzy oferty na projekt Placu Orła Białego

Plac Orła Białego i jego przebudowa wzbudza duże emocje. Oczekiwaniem mieszkańców, ma być to miejsce przyjazne pieszym, z zachowaną zielenią i elementami historycznymi.  Miasto ogłosiło właśnie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla tej przestrzeni. Swoje propozycje przedstawiły trzy firmy.

Plac będzie stanowił przestrzeń publiczną dostępną przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, z  ograniczonym do minimum ruchem samochodowym.  Wyjątkiem  będą dostawy do lokali gastronomicznych, dojazdy do posesji posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, dojazdy dla służb.

Zabytkowy plac

Priorytetem jest zachowanie historycznego wyglądu i charakteru placu, odmienne zagospodarowanie poszczególnych jego fragmentów.

Utwardzona część północna, z centralnym punktem w postaci fontanny, powiązana będzie z obszarem utwardzonym w zachodniej części, znajdującym się na przedłużeniu ulicy Staromłyńskiej, przed siedzibami Akademii Sztuki i banków, nową, ujednoliconą nawierzchnią.

Plac Orła Białego
Fot. UM Szczecin

Przestrzeń ma zapewniać dogodne warunki do organizowania wydarzeń społecznych i kulturalnych, a także funkcjonowania lokali użytkowych w parterach budynków nie tylko obecnych, ale i przyszłych, gdyż projekt ma uwzględniać  możliwość tworzenia dodatkowych punktów.

Część południowa placu zachowa istniejący układu drzewostanu, odzwierciedlający zarys dawnego kwartału zabudowy. Pełnić będzie funkcję ekologiczną poprzez retencjonowanie wód opadowych. Przede wszystkim jednak będzie stanowić miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Szczecina. Ma znaleźć się tam również niska scena.

We  wschodniej części zaplanowano deptak łączący dawne rynki: KońskiWęglowy, który, podobnie jak historyczna ulica Koński Kierat, zapewni obsługę lokali użytkowych w parterach budynków.

Trzy firmy złożyły oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”.

Plac Orła Białego

Na realizację zadania zabezpieczono 410 000,00 zł.

Komisja przetargowa zajmie się analizą złożonych ofert.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”. Projekt ma zostać wykonany w oparciu o obszerny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został stworzony na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonego w 2019 roku prototypowania.

Więcej informacji na: https://placorla.szczecin.eu/aktualnosci/czas-na-projekt

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl