Prototypowanie placu Orła Białego przedłużone do października

Drugi etap prototypowania będzie trwał do końca października. Projekt został wydłużony, żeby przeanalizować zmiany w trakcie roku akademickiego.

Nowy sposób funkcjonowania placu Orła Białego trwa od końca lipca br. Teren został otwarty dla pieszych i rowerzystów oraz inicjatyw samych mieszkańców, a zamknięty dla ruchu samochodowego i parkowania. Na placu pojawiły się najpierw mobilne donice i hamak, później  elementy trwałe, które mają posłużyć mieszkańcom wiele lat.  Mieszkańcy i społecznicy bardzo zaangażowali się w organizację przestrzeni placu oraz wydarzeń integrujących mieszkańców i sprzyjających rozmowom o przyszłości tego miejsca.

– Wybrany obszar staromiejski skupił ludzi, którzy zaangażowali się w przygotowanie i kształtowanie całej przemiany – podkreśla Paweł Jaworski, koordynator projektu. –  W ten sposób zrodziły się śniadania sąsiedzkie, plenerowe pokazy kinowe, pchli targ czy oddolne Święto Placu. Każde z tych działań wpisało się w wizję Starego Miasta, zapisaną w „konstytucji urbanistycznej” Szczecina – miejsca o ruchu uspokojonym i ograniczonym do niezbędnego minimum (np. dostęp służb komunalnych, dojazd mieszkańców do posesji), cennego pod względem kulturalnym, społecznym i ekonomicznym.

Kolejny etap to badania transportowe oraz wywiady z mieszkańcami, które pozwolą ocenić, czy zaproponowane zmiany wpłynęły (i jak) na funkcjonowanie placu.
Badania będą prowadzone również w październiku. Przedłużenie procesu jest odpowiedzią na sugestie, że powrót po wakacjach studentów Akademii Sztuki może znacząco wpłynąć na to jak będzie funkcjonowało to miejsce.

Równolegle trwają prace mające  uprościć i uelastycznić procedury zarządzania przestrzenią publiczną (zmiana ważna dla osób organizujących wydarzenia kulturalne, lokalnych przedsiębiorców i samych mieszkańców Starego Miasta).

– W związku tymi działaniami już dziś na sesji Rady Miasta przedstawiony i zaakceptowany przez radnych został projekt uchwały o wyłączeniu z klasyfikacji dróg publicznych placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat, położonego pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką – dodaje Paweł Jaworski. –  Dzięki temu będziemy mogli swobodnie gospodarować terenem i miejscami postojowymi, ograniczając możliwość korzystania z nich wyłącznie do mieszkańców. Ze względu na sztywne przepisy krajowe uchwała wejdzie w życie dopiero na początku przyszłego roku.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl