Jak mieszkańcy mogą wpływać na kierunki rozwoju miasta? ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki zaprasza szczecinian na rozmowę online

O trwających konsultacjach projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin” będą rozmawiać w ŚRODKU Śródmiejskim Punkcie Sąsiedzkim. Rozmowa odbędzie się online.

Do 19 kwietnia br. trwają konsultacje społeczne projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin”. Dokument ten ma patrzeć w przyszłość i określać kierunki, w jakich rozwijać się będzie miasto i jego poszczególne jednostki – osiedla, również te objęte obecnie programem rewitalizacji tj. Centrum, Śródmieście Zachód i Turzyn, przez kolejne 30 lat.

ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki zaprasza na spotkanie online, które poświęcone będzie temu, jak my, mieszkańcy, możemy wpłynąć na te plany – to w końcu właśnie nam mają one służyć.

W naszym wspólnym imieniu będziemy pytać, czym jest Studium, czym się różni od innych dokumentów planistycznych oraz jak wyglądały prace nad jego projektem. Jako że serce bije nam mocniej dla Śródmieścia, będziemy rozmawiać o tym, co przewiduje dla obszaru rewitalizacji i jak łączy się z innymi dokumentami strategicznymi Miasta Szczecin. Wreszcie dowiemy się, jak wygląda proces konsultacji i jakie będą jego kolejne etapy oraz jak możemy później monitorować poprawność realizacji przyjętych założeń” – zapowiada Paulina Stok-Stocka ze ŚRODKA.

Gościnią będzie Magdalena Zienko-Göçmenler – urbanistka, projektantka, zastępca Generalnego Projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin, członkini zespołu redakcyjnego Studium. Z kolei Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin to jednostka podległa Prezydentowi Miasta, której zadaniem jest głównie tworzenie dokumentów planistycznych dla miasta, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie opinii.

Rozmowa online o zagospodarowaniu przestrzennym Szczecina
Fot. Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki

Spotkanie odbędzie się online 8 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 na profilu FB ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Spotkanie poprowadzi Paulina Stok-Stocka ze ŚRODKA. Udział jest bezpłatny, organizator zaprasza do zadawania pytań w komentarzach pod transmisją. Można je też wysłać wcześniej na adres: srodek@oswajaniesztuki.pl. Rozmowa odbywa się w ramach ŚRODKOWEGO cyklu mals, czyli mała akademia liderów społecznych.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl