Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy

W Szczecińskim Centrum Świadczeń przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch równych ratach. Wnioski można składać do końca października.

Szczecin jest gotowy na przyjmowanie wniosków, jednak ustawa wprowadzająca nowe świadczenie i wzór wniosku nie weszły jeszcze w życie. Gdy ww. dokumenty zostaną opublikowane możliwe będzie złożenie wniosku o przyznanie wsparcia. Wzór wniosku do pobrania i wypełnienia zostanie umieszczony na stronie internetowej, a także tutaj.

Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę – informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości.

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Jaka będzie wysokość świadczenia?

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom np. węglem lub innym paliwem stałym.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Papierowe wnioski będą przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach:

  • przy ul. bł. W. Kadłubka 12,
  • przy ul. Rydla 39-40.

Dokumenty będzie można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl