Od 2022 roku właściciele psów zwolnieni z opłaty

Szczecin

Od 2022 roku w Szczecinie nie obowiązuje już opłata za posiadanie psa.

Opłata wynosiła 50 zł rocznie, jednak znaczna część właścicieli była z niej zwolniona.

Do tej grupy zaliczały się m.in. osoby powyżej 65 r. życia, posiadacze psów asystujących, wysterylizowanych, wykastrowanych oraz przygarniętych ze schroniska – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.W związku z tym wpływy do budżetu miasta z tego tytułu były niewielkie, a znaczną ich część pochłaniały pobory inkasenta. Stąd decyzja o zwolnieniu wszystkich właścicieli psów z opłaty.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl