Odświeżona formuła, ścisła współpraca z mieszkańcami czy nowy serwis internetowy – to tylko część zmian, które czekają nas w piątej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pod hasłem „Miliony na pomysły”.

Zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią prezydenta miasta o zmianach i oddaniu SBO w ręce mieszkańców oraz po przeprowadzonych przez urząd miasta ewaluacjach nowa edycja została poddana znacznym zmianom.

Już niebawem oddamy do dyspozycji mieszkańców nowy serwis internetowy, na którym będzie można zarówno złożyć wniosek, głosować i czerpać wiedzę na temat kolejnych etapów SBO 2018 – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Mamy nadzieję, że wszystkie zmiany, których dokonamy przybliżą mieszkańcom ideę partycypacji i zachęcą ich do współdecydowania o przyszłości miasta. Mamy również nadzieję i o to będziemy prosić członków zespołu ds. SBO, by będąc zaangażowani w procedurę oceniania projektów sami nie zgłaszali swoich pomysłów, co pomoże im uniknąć posądzenia o stronniczość.

Nowością w tym roku będzie:

– przejrzysty i prosty w obsłudze serwis internetowy www.sbo.szczecin.eu,

– głosowanie WYŁĄCZNIE elektroniczne

– współpraca z NGOs

– spotkania z mieszkańcami (prezentacje projektów w poszczególnych dzielnicach)

Podobnie jak w ubiegłym roku w mieście pojawią się również:

–  Budżetobus

–  punkty do głosowania w całym mieście

Zasady głosowania pozostają niezmienne.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców będzie 8 milionów złotych. To o milion więcej niż rok temu. Zasady głosowania, podział na zadania ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i małe pozostają bez zmian.

Budżet obywatelski wraca do mieszkańców. To oznacza, że jeszcze bardziej kładziemy nacisk by mieszkańcy w sposób bezpośredni i w większym zakresie niż dotychczas mogli w tym procesie uczestniczyć – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Będziemy posługiwali się nowym narzędziem elektronicznym (po wsłuchaniu się w głosy osób zaangażowanych w pracę nad SBO oraz po dwóch ewaluacjach), aby jak najlepiej i najsprawniej przeprowadzić tegoroczną edycję SBO.

Prezentacje projektowe

Kolejnym krokiem by w proces tworzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zaangażować mieszkańców będą spotkania projektowe, 8 dzielnicowych i 1 ogólnomiejskie, podczas których projektodawcy będą mieli okazję zapoznać zainteresowanych z ich pomysłami i wspólnie je przedyskutować.

Zmieni się również charakter pracy zespołu ds. SBO, który swoje zadania będzie mógł wykonywać online – dodaje Daniel Wacinkiewicz. – Oczywiście nie znaczy to, że nie będzie dochodziło do spotkań, ale na pewno w ten sposób procedura oceniania projektów będzie szybsza i efektywniejsza.

SBO 2018 będzie częścią nowej procedury projektowania budżetu miasta w pięciu odsłonach: obowiązków budżetowych i kontynuacji projektów, wniosków Rad Osiedli, wnioski mieszańców wnioski klubów radnych, zadania i projekty w ramach SBO.

Harmonogram prac

Czerwiec 2017: nabór wniosków (07.06 – 5.07.2017 r.), ocena merytoryczna, powołanie Zespołu ds. SBO;
Październik 2017: Głosowanie;
Listopad 2017 – wyniki

Źródło: Urząd Miasta Szczecin