Rozpoczęto prace nad utworzeniem Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry

Rozpoczęły się prace nad tworzeniem parku narodowego na terenie Międzyodrza. W lutym 2023 utworzona została grupa inicjatywna, której celem stało się powołanie Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry. Członkami tej grupy są naukowcy, przyrodnicy, społecznicy i artyści. Jednym z naukowców jest pani dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US, pracownik Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku US.

Grupa inicjatywna prowadziła aktywną działalność, w lutym 2024 zorganizowała konferencję, w której wziął udział: Mikołaj Dorożała – Wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Adam Rudawski – Wojewoda zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz – Marszałek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Małgorzata Schwartz – Wójt Gminy Kołbaskowo, Paweł Wróbel – Wójt Gminy Widuchowa, Tomasz Miler – Wiceburmistrz Gryfina, przedstawiciele Regionalnej Ochrony Środowiska, Wód Polskich i wiele innych osób.

Pan Wiceminister ogłosił wówczas, że to początek prac nad parkiem narodowym. Pani Profesor Szlauer-Łukaszewska została zaproszona do udziału w zespole ds. tworzenia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry. To pierwszy od 23 lat park narodowy, więc to prawdziwe wyzwanie, także pod względem legislacyjnym. Wypracowanie ścieżki według, której będą tworzone kolejne parki narodowe w Polsce to bardzo odpowiedzialne zadanie. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry będzie wzorem postępowania przy tworzeniu kolejnych parków. Na ostatniej sesji sejmiku samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego przyjęto uchwałę w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Dolna Odra. Działania wsparł również Adam Rudawski – Wojewoda zachodniopomorski i Piotr Krzystek – prezydent miasta Szczecina.

Obszar Międzyodrza jest bardzo ważny dla całego ekosystemu rzeki Odry, szczególnie w dobie katastrof ekologicznych, ponieważ stanowi ostoję fauny, więc życie może zasilać główne koryto po katastrofie. Stanowi ostoję wielu chronionych gatunków ptaków, płazów, ssaków, bezkręgowców, roślin i siedlisk przyrodniczych. To ogromne torfowisko w znajdujące się w ramionach Odry Wschodniej i Zachodniej jest poprzecinane wieloma kilometrami starorzeczy i kanałów, które zarastają. Niezbędne jest objęcie tego obszaru działaniami ochrony czynnej które usprawnią przepływ wody i zwiększą bioróżnorodność. Utworzenie parku narodowego zapewni temu obszarowi troskliwego gospodarza, nobilitację, rozwój turystyczny a nasz region zyska perłę przyrodniczą, porównywalną do delty Dunaju.

Zobacz także:

Są deklaracje o powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl