Przed ZWiK realizacja kilku kluczowych zadań

Przed ZWiK kilka kluczowych zadań. Najważniejszym z nich jest modernizacja Zakładu Produkcji Wody „Pilchowo”. Do tego budowy i przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 


Zachowanie nieprzerwanych dostaw wody pitnej jest dla spółki priorytetem. Aby jednak produkt spełniał wyśrubowane normy potrzebne są inwestycje zarówno w infrastrukturę podziemną jak i inne elementy, którymi zarządza ZWiK.  Łączna ilość sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczecinie wynosi blisko 1360 km. To długość większa niż odległość dzieląca nasze miasto z Paryżem. Zakład dna o nią w ramach bieżących prac, współpracuje z innymi jednostkami realizującymi wielkie inwestycje w naszym mieście, ale sam także prowadzi zadania związane z przebudowami.

W najbliższym czasie rozpoczną się na przykład roboty na ulicy Niedziałkowskiego. Prace będą prowadzone w chodniku od wysokości basenu olimpijskiego do skrzyżowania z ul. Unisławy. Przejścia poprzeczne pod drogą zostaną wykonane metodą bezwykopową, a większe utrudnienia mogą pojawić się w trakcie realizacji robót na skrzyżowaniu z ul. Unisławy. Umowa na inwestycję „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie”   na odcinku od węzła W12 (hydrant przy ul. Wąskiej) do węzła w ul. Unisławy zawarta została na kwotę 756 787,17 zł netto z firmą „Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek”. Prace w tej okolicy powinny zakończyć się w pod koniec listopada.

Trwa postepowanie, którego przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami na ul. Zgorzeleckiej w Szczecinie.

 

Oferty można składać do 19 lutego. W trakcie realizacji jest zadanie związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Ornej, a w planach są także prace między innymi na ulicy Judyma, Struga, Unii Lubelskiej, Klonowica, Jackowskiego czy Cichej.

Wiosną rozpocznie się kolejny etap modernizacji magistrali wodociągowej „Miedwianka”.

 

Ważnym zadaniem zaplanowanym na ten rok jest modernizacja Zakładu Produkcji Wody  „Pilchowo”.

 

Projekt zakłada przebudowę budynku pomp i filtrów zlokalizowanych na terenie ujęcia wody. To przede wszystkim wymiana urządzeń i instalacji technologicznych związanych z procesem uzdatniania wody oraz roboty remontowe budynków wraz z zagospodarowanie terenu, a także renowacja i budowa ogrodzenia. Na czas prowadzenia robót wewnątrz budynku na terenie obiektu działać będzie tymczasowa przewoźna kontenerowa stacja uzdatniania wody przystosowana do uzdatniania wody ze studni głębinowych w niezbędnej wymaganej jakości i ilości.

Będzie to zadanie niezwykle skomplikowane ponieważ, jak wynika z analizy układu dystrybucji wody na obszarze naszego miasta, nie ma możliwości czasowego wstrzymania wydobycia wody na ujęciu wody Pilchowo, gdyż oznaczałoby to brak dostawy wody odbiorcom północno – zachodnich osiedli Szczecina oraz mieszkańcom części m. Pilchowo. Nie ma też możliwości dostarczania wody poprzez istniejącą sieć wodociągową z innego kierunku. Zachodzi więc konieczność utrzymania produkcji wody na terenie ZPW „Pilchowo” w minimalnej wymaganej ilości na czas prowadzenia kluczowych robót remontowo – budowlanych wymuszających wstrzymanie pracy stacji uzdatniania wody.

Kolejnym zadaniem aktualnie nadzorowanym przez ZWiK jest renowacja kolektora sanitarnego dn1400, którym transportowane są ścieki z dzielnic Załom-Kasztanowe, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Dąbie, Kijewo oraz część Bukowo- Klęskowo i os. Majowe.

 

Remont przebiega etapami od kilku lat, aktualnie wykonawca wszedł na odcinek około 700 m od ul. Zimowej do ul. Struga. Remont prowadzony jest w miarę możliwości bezwykopowo metodą reliningu, wprowadzając do istniejącego kanału rury z GRP (włókno szklane, termoutwardzalne żywice, wypełniacze mineralne) o mniejszej średnicy.

Realizowane będą także inne renowacje. Jedna z nich wystartuje w połowie roku. Bezwykopowa renowacja kanalizacji wraz ze studniami w ul. Reduty Ordona, Czorsztyńskiej i Wita Stwosza to ponad 2200 mb kanałów i 61 szt. studni.

Ponadto w planach kolejne farmy fotowoltaiczne, które pojawią się w Kijewie, PŚK Białowieska oraz w czterech innych lokalizacjach powiększając łączną moc paneli o kolejnych prawie 500 kW.

O wszystkich pracach, które będą generowały utrudnienia ZWiK będzie informował na bieżąco. 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl