Długie na 100 metrów wrota do hangaru Szczecińskiego Aeroklubu do wymiany!

W Dąbiu rusza kolejny etap modernizacji infrastruktury lotniskowej. W tym etapie wykonane zostaną nowe wrota hangaru Szczecińskiego Aeroklubu.  Zadanie to realizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, mający już doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu inwestycji tego rodzaju.

Decyzja o wymianie wrót wynika z ich złego stanu technicznego, charakteryzującego się korozją i niesprawnością. Obecnie brama otwiera się jedynie częściowo, wymagając użycia ciężkiego sprzętu do pełnego otwarcia.

Zakres obecnych prac 

Wykonawca prac już rozpoczął prace na placu budowy, przygotowując się do realizacji tej znaczącej inwestycji. Zadanie to jest szczególnie wyjątkowe ze względu na ogromną skalę – wrót o długości 100 metrów i wysokości 8 metrów. Z uwagi na specyfikę hali, proces wymiany bram podzielono na dwie fazy. Pierwsza obejmuje wymianę połowy wrót, instalację elektryczną oraz system sterowania.

Zakres prac obejmuje m.in. demontaż istniejących wrót i torowiska, montaż nowej bramy z systemem kotwienia górnego i torowiskiem, a także budowę rynny odwadniającej z instalacją kanalizacji deszczowej. Każda część wrót będzie miała niezależny napęd, umożliwiający indywidualne sterowanie.

Elementy zawieszenia i prowadzenia wrót zostały starannie zaprojektowane, aby zapobiec kleszczeniu się bram. Prowadnice dolne posiadają system ogrzewania, zapobiegający zamarzaniu wody, oraz kanalizację odwadniającą. W przypadku awarii możliwa jest także ręczna obsługa poszczególnych sekcji.

Dodatkowo, przewidziano sygnalizację ostrzegawczą z lampami i sygnałem akustycznym zarówno od wewnątrz, jak i zewnątrz hali.

Cały zakres prac opiera się na projekcie pracowni MILO 7 z Szczecina, zatwierdzonym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Realizację powierza się spółce BRAMAR, a termin zakończenia prac planowany jest na sierpień tego roku. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na około 2 miliony złotych brutto.

Modernizacja lotniska w Dąbiu

Wymiana wrót hangarowych stanowi drugi krok w procesie modernizacji lotniska w Dąbiu. Pierwszy etap miał miejsce w 2019 roku, kiedy to ZBiLK przeprowadził prace remontowe, wymieniając dachy, obróbki blacharskie, okna, oraz modernizując sufit i fasadę budynku administracyjnego. Koszty tego etapu wyniosły około 6 milionów złotych.

ZBiLK planuje kontynuację prac, obejmującą m.in. wymianę drugiej części wrót hangarowych. Ponadto, firma przygotowuje się do kolejnych etapów modernizacji infrastruktury lotniskowej, ogłaszając przetarg na dokumentację związaną z remontem płyty lotniska i posadzki wewnątrz hangaru.

Zespół lotniskowy w Dąbiu wybudowany został w  1927 r. Współpracował ze szkołą pilotów i portem dla wodnosamolotów ( port był zlokalizowany przy jeziorze Dąbskie – obecnie marina – po drugiej stronie ul Przestrzennej). Hangar wybudowano w 1936 r.

 wrota hangaru Szczecińskiego Aeroklubu
Fot. ZBLiK Szczecin
 wrota hangaru Szczecińskiego Aeroklubu
Fot. ZBLiK Szczecin