Pozytywny test modelu statku autonomicznego AMS na wodzie

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Tadeusza Szelangiewicza z Katedry Oceanotechniki AMS przeprowadził w grudniu na Jeziorze Głębokie próby działania całego systemu komputerowego i wyposażenia pomiarowo-nawigacyjnego zainstalowanego w modelu statku autonomicznego. Testowany był sprzęt oraz łączność ze stacją lądową. 


Przeprowadzono próby i zarejestrowano obrazy z kamer oraz lidarów, sprawdzono parametry z anten GNSS i kompasu w czasie rzeczywistym. Jak deklaruje prof. Tadeusz Szelangiewicz:

Wszystkie systemy i urządzenia działają bardzo dobrze, a w oparciu o nowe doświadczenia będziemy wprowadzać modyfikacje i jeszcze lepsze rozwiązania (chodzi głównie o szerokopasmową transmisję danych np. obrazu na duże odległości). Dalsze prace to doskonalenie programu do autonomicznego sterowania i kolejne próby – dodaje.

Pozytywny test modelu statku autonomicznego AMS na wodzie
Fot. Akademia Morska w Szczecinie

Najnowsze testy modelu bezzałogowego statku transportowego potwierdziły, że zastosowany układ napędowy (dwa rufowe pędniki azymutalne i dwa dziobowe stery strumieniowe) ma doskonałe właściwości manewrowe, które będą niezbędne na rzeczywistym autonomicznym statku.

Pozytywny test modelu statku autonomicznego AMS na wodzie
Fot. Akademia Morska w Szczecinie

Na akwenie otwartym potwierdzono, że zainstalowany system z kompletnym wyposażeniem w czujniki pomiarowe i urządzenia nawigacyjne pozwala na realizowanie wszystkich funkcji podczas autonomicznego sterowania.

Na rzeczywistym statku będą zainstalowane okrętowe urządzenia pomiarowe i nawigacyjne w wykonaniu morskim. Zastosowane w modelu statku urządzenia charakteryzują się identycznymi funkcjonalnościami jak te stosowane w żegludze. Przeprowadzone testy dotyczyły głównie sprzętu zainstalowanego w modelu statku, interpretacji mierzonych parametrów oraz transmisji ich i rejestracji w stacji lądowej (GSC). Nie badano szczegółowo samego oprogramowania do autonomicznego sterowania modelem – takie testy będą prowadzone w następnym etapie badań eksperymentalnych.

Testy odbyły się na akwenie otwartym przy spokojnej pogodzie, czyli bez falowania i silnego wiatru.

Pozytywny test modelu statku autonomicznego AMS na wodzie
Fot. Akademia Morska w Szczecinie

Prototypowy model autonomicznego statku powstał w Katedrze Oceanotechniki i Budowy Okrętów. Model statku ma 3,15 m długości, 0,46 m szerokości, 0,17 m zanurzenia.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl