Pogoń Szczecin S.A. wydzierżawi Stadion Miejski na 3 lata

Szczecin

Kompleks piłkarski przy ul. Twardowskiego będzie zarządzany przez Pogoń Szczecin S.A. Oferta złożona przez Klub została pozytywnie rozpatrzona przez komisję przetargową. Umowa została zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata.

Za dzierżawę Stadionu Miejskiego, boisk treningowych i infrastruktury towarzyszącej oraz sprzętu do pielęgnacji murawy Pogoń Szczecin zaoferowała kwotę w wysokości 47 906, 24 zł netto miesięcznie. Obecnie jednak opłaty będą wynosić 18 959, 27 zł, gdyż oddane do użytkowania są na razie tylko niektóre elementy obiektu. Opłaty będą wzrastać do docelowej kwoty wraz z odbiorami kolejnych części przedmiotu dzierżawy. W najbliższym czasie będzie to np. budynek Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży.

Klub jako dzierżawca będzie pokrywać wszelkie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu, w tym także podatek od nieruchomości. W 2021 r. wyniesie on ok. 2 mln zł.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele sportowe i rekreacyjne, dlatego w całym okresie trwania umowy dzierżawca będzie musiał zachować na obiekcie funkcję sportową. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej oraz rozrywkowej jako towarzyszącej działalności sportowej. Ponadto Pogoń będzie odpowiedzialna za utrzymanie nieruchomości w należytym stanie i porządku, a podczas imprez masowych i sportowych będzie zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl