Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę Stadionu Miejskiego na początku kwietnia. Jest tylko jeden oferent

W najbliższych dniach komisja przetargowa będzie analizowała przedłożoną dokumentację. Decyzję poznamy na początku kwietnia.

Pogoń Szczecin S.A. jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu ws. dzierżawy na najbliższe 3 lata kompleksu piłkarskiego przy ul. Twardowskiego. Za dzierżawę Stadionu Miejskiego, boisk treningowych i infrastruktury towarzyszącej oraz sprzętu do pielęgnacji murawy spółka zaoferowała kwotę w wysokości 47 906, 24 zł netto miesięcznie.

Przypomnijmy, że nieruchomość przeznaczona jest na cele sportowe i rekreacyjne, dlatego w całym okresie trwania umowy dzierżawca będzie musiał zachować na obiekcie funkcję sportową. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej oraz rozrywkowej jako towarzyszącej działalności sportowej. Ponadto przyszły dzierżawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie nieruchomości w należytym stanie i porządku, a podczas imprez masowych i sportowych będzie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl