Piastów Chill Garden – zwycięski projekt SBO na wizualizacjach

Powstała wizualizacja projektu inwestycji pn. „Piastów Chill Garden”, która ma być zrealizowana na terenie kampusu Piastów US przy budynku Wydziału Prawa i Administracji US przez Gminę Miasto Szczecin w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Projekt „Piastów Chill Garden” zakłada przekształcenie nieużytkowanego terenu przy budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w kampusie Piastów w przestrzeń rekreacyjną dostępną dla mieszkańców i studentów. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego, ekologicznego ogrodu, który będzie służył odpoczynkowi, nauce i integracji społeczności lokalnej. Projekt wykorzystuje nowoczesne rozwiązania architektoniczne i krajobrazowe, łącząc estetykę z funkcjonalnością i ekologią.

Projekt jest realizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Autorami zwycięskiego projektu byli pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: mgr Jakub Baranowski, mgr Patryk Kupis, mgr Paweł Nowotko. Zwycięstwo wymagało zaangażowania w głosowanie całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

W ramach inwestycji przewidziano budowę m.in. siedzisk z drewnianą sceną, podwyższonej rabaty, zadaszenia żaglowego oraz trwałego, a także montaż elementów małej architektury, w tym siedzisk, ławostołów, okrągłych stolików, leżaków, hamaków, donic. Projekt zagospodarowania przewiduje także nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw oraz wykonanie trawników darniowych i łąki kwietnej. Nowoczesne oświetlenie LED zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo po zmroku, jednocześnie tworząc wyjątkową atmosferę i podkreślając walory estetyczne ogrodu. Miejsce to zaprojektowano m.in. z myślą o organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na świeżym powietrzu. Projekt również kładzie duży nacisk na bezbarierowość, umożliwiając łatwy dostęp i komfortowe korzystanie z ogrodu dla osób z różnymi potrzebami.

Projektowany teren o powierzchni ok. 835,2m2 położony jest w Szczecinie w dzielnicy Śródmieście. Działka inwestycyjna obręb 1049 Szczecin nr 2/7 fragment. Właścicielem działki jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin. Nr księgi wieczystej SZ1S/00081072/8.

 

Autorem projektu jest Pracownia Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka”.

 

W zakresie projektu planuje się m.in.:

 • Rozbiórkę fragmentu ceglanego ogrodzenia od strony alei Piastów i utworzenie nowego wejścia.
 • Usunięcie martwych drzew.
 • Prace związane z ukształtowaniem terenu.
 • Budowę murka oporowego.
 • Budowę nawierzchni utwardzonych.
 • Budowę siedzisk oraz sceny.
 • Budowę podwyższonej rabaty.
 • Montaż słupów drewnianych dla oświetlenia oraz zadaszeń żaglowych.
 • Montaż elementów małej architektury.
 • Nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw.
 • Wykonanie trawników z darni.
 • Wykonanie łąki kwietnej.
 • Prace elektryczne związane z budową podłączenia sceny oraz oświetlenia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl