Opuszczony kompleks Starej Olejarni ma nowego właściciela!

Stara Olejarnia ma nowego właściciela, który został wyłoniony w drodze przetargu. Jaka firma złożyła najlepszą ofertę?


Podczas jednej z sesji Rady Miasta wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości po starej olejarni przy ul. Dębogórskiej.

Ze względu na ogromne ograniczenia wynikające ze wpisu obiektu do rejestru zabytków przyjęliśmy dla inwestora bonifikatę od ceny na poziomie 99% – oznajmił na swoim profilu na Facebooku radny Łukasz Kadłubowski. –  Przygotowując szczegółowe warunki przetargu oraz sprzedaży postawiliśmy na zabezpieczenie interesu miasta i zabytku. Do umowy wprowadziliśmy termin realizacji prac oraz kary umowne.

Jakie wytyczne zawiera umowa?

W I etapie nabywca nieruchomości w terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy zobowiązany będzie do:
  • Sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, umożliwiających rozpoczęcie działań inwestycyjnych, w tym pozwolenia konserwatorskiego
  • Wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w obiektach zabytkowych
Źródło: Łukasz Kadłubowski / Facebook
W II etapie prac nabywca w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy zobowiązany będzie:
  • Wykonać pełny zakres stolarki otworowej (stan zamknięty);
  • Ukończyć pełen zakres prac remontowo – adaptacyjnych na warunkach określonych w ww. planie miejscowym;
  • Wykonać pełen zakres prac związanych z konserwacją estetyczną elewacji (czyszczenie cegły, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie lub wymiana spoinowania, konserwacja innych elementów zabytkowych wnętrz i elewacji.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w terminie obowiązków w umowie nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar, tj. za I etap prac 1 000 000 zł, za II etap w wysokości 3 000 000 zł.

Przetarg wygrała firma ARCHE

Opuszczony kompleks Starej Olejarni ma nowego właściciela!
Fot. Andrzej Kraśnicki jr, źródło: Grupa ARCHE na Facebooku

Z radością ogłaszamy, że wygraliśmy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej 31 – 33, działka 47, obręb 3031 – Stara Olejarnia. Dziękujemy za zaufanie oraz za możliwość przywrócenia blasku tej wyjątkowej nieruchomości. Nasza firma zobowiązuje się do zachowania jej historycznego charakteru i wartości oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy świadomi wagi tego zadania i będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem, aby Stara Olejarnia była miejscem spotkań lokalnej społeczności. – czytamy na stronie firmy na Facebooku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl