Od 1 lutego ważne zmiany w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Cztery nowe płatne parkingi w Szczecinie

Już od 1 lutego zmieniają zasady parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto i na czterech nowych płatnych parkingach niestrzeżonych. Co dokładnie się zmieni?

Strefa Zamieszkania Stare Miasto (SZSM) obejmuje ulice: ul. Łaziebną i Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, część ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami: ul. Koński Kierat i ul. Łaziebną, część ul. Koński Kierat na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Farnej, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego.

1 lutego zmiany w strefie zamieszkania stare miasto
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Ulice te – uchwałą Rady Miasta z 22 września 2020 roku – od 1 stycznia nie mają statusu dróg publicznych, a tym samym przestały być częścią Strefy Płatnego Parkowania. To umożliwiło przyjęcie innych niż w SPP zasad parkowania.

Ważne zmiany od 1 lutego

Od 1 lutego postój na tym obszarze będzie płatny w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze:

  • za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1,50 zł,
  • za każde kolejne 5 minut – 0,50 zł.

Opłaty będzie można wnosić w parkomatach albo za pomocą płatności mobilnych.

Mieszkańcy Strefy Zamieszkania Stare Miasto są uprawnieni do opłaty zryczałtowanej w wysokości 180 zł (za sześć miesięcy), 360 zł (za rok).

Regulamin Strefy Zamieszkania Stare Miasto przewiduje opłatę dodatkową 200 zł (naliczane co 24 godziny aż do opuszczenia przez pojazd SZSM) za brak ważnego biletu parkingowego oraz za zaparkowanie poza miejscami wyznaczonymi.

Celem Strefy Zamieszkania Stare Miasto jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej do eksponowania walorów historycznych Starego Miasta, wygodnej i bezpiecznej dla pieszych, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i biznesu lokalnego. Dzięki przyjętym rozwiązaniom  możliwe jest wyznaczenie miejsc do parkowania dla mieszkańców, przedsiębiorców, klientów usług i innych osób korzystających z przestrzeni Starego Miasta.

Postulat zwiększenia rotacyjności miejsc postojowych poprzez podniesienie opłaty za postój postulowali mieszkańcy i przedsiębiorcy w czasie tzw. prototypowania.

Cztery nowe płatne parkingi niestrzeżone

Radni Szczecina w ub.r. podczas sesji wrześniowej przegłosowali także uchwałę o utworzeniu z dniem 1 lutego 2021 czterech nowych płatnych parkingów niestrzeżonych (PPN):

  • pod Trasą Zamkową
  • przy ul. Czarnieckiego
  • przy ul. Ogińskiego
  • przy ul. Szymanowskiego
1 lutego zmiany w strefie zamieszkania stare miasto
Fot. Urząd Miasta Szczecin
1 lutego zmiany w strefie zamieszkania stare miasto
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Parkingi te będą płatne w dni robocze od 8.00 do 17.00. Zróżnicowanie opłat wynika ze specyfiki miejsca i oczekiwanego poziomu rotacji aut.

Pod Trasą Zamkową i przy Czarneckiego:

  • za pierwsze 15 minut zapłacimy 0,50 zł,
  • za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 0,50 zł (czyli 2 zł za godzinę).

Ze względu na duży deficyt miejsc postojowych w rejonie Urzędu Miasta opłata za parkowanie na PPN przy Ogińskiego i Szymanowskiego będą wyższe:

  • za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1 zł,
  • za każde kolejne rozpoczęte 15 minut – 1 zł (4 zł za godzinę).

Opłaty będzie można wnosić przez parkomat albo aplikacje mobilne (Sky Cash, moBiLET).

Opłata za postój bez wykupionego biletu, podobnie jak na wcześniej utworzonym Płatnym Parkingu Niestrzeżonym na Pl. Orła Białego, kosztować będzie 200 zł.

Zarządcą Strefy Zamieszkania Stare Miasto i PPN-ów jest miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Oznakowanie PPN-ów i SZSM

Płatne parkingi niestrzeżone zostaną oznakowane tablicami z dominującym kolorem niebieskim.

1 lutego zmiany w strefie zamieszkania stare miasto
Fot. Urząd Miasta Szczecin
1 lutego zmiany w strefie zamieszkania stare miasto
Fot. Urząd Miasta Szczecin

W Strefie Zamieszkania Stare Miasto dominującym kolorem tablic informacyjnych będzie brązowy.

1 lutego zmiany w strefie zamieszkania stare miasto
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Od wtorku w rejonie PPN-ów i Strefy Zamieszkania Stare Miasto pracownicy NiOL kolportują ulotki na temat wprowadzanych zmian w systemie parkowania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl