Petycja przeciwko wycince drzew na ulicy Broniewskiego

W planach jest modernizacja zaniedbanej ulicy Broniewskiego w Szczecinie. Projekt zakłada wycinkę kilkunastu drzew, której sprzeciwia się autor petycji „NIE dla wycinki drzew na ul. Broniewskiego w Szczecinie”.

Do wojewódzkiego wydziału ochrony środowiska trafił wniosek o wyrażanie zgody na wycinkę drzew przy ulicy Broniewskiego w związku z planowaną przebudową, która zakłada poszerzenie i naprostowanie osi jezdni, a następnie jej zwężenie dla poprawy bezpieczeństwa.

Przeciwko wycince wystąpił Andrzej Radziwinowicz, który w swojej petycji apeluje do Prezydenta Szczecina o korektę projektu i znalezienie rozwiązania, które pozwoli na realizację inwestycji bez wycinania drzewostanu. Wnosi również o:

Rozważenie propozycji złożonej przez grupę okolicznych mieszkańców, zakładającej wystąpienie z wnioskiem o odstępstwo do Ministra Infrastruktury w zakresie przepisów regulujących minimalną szerokość drogi i chodnika, które to rozwiązanie pozwoli dokończyć inwestycję nie ingerując w zieleń„.

Argumentuje także, że tylko w przypadku 4 drzew wycinka podyktowana jest złym stanem zdrowia. Ponadto, autor pisma, podkreśla rolę zieleni dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców – zwłaszcza w czasach, kiedy światu grozi kryzys klimatyczny.

Do podpisania petycji namawia radny Przemysław Słowik, który planowaną wycinkę uważa za akt barbarzyństwa, podzielając opinię Andrzeja Radziwinowicza, że:

Nowoczesne miasto powinno inwestować w zieleń powiększając powierzchnie zielone między innymi kosztem szerokości dróg. Broniewskiego to niechlubny przykład odwrotnego trendu„.

Z treścią petycji można zapoznać się TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl