Morskie Centrum Nauki podświetlone z okazji Światowego Dnia Morza

Szczecin

W czwartek 29 września przypada Światowy Dzień Morza, organizowany przez IMO –  Międzynarodową Organizację Morską. W tym dniu charakterystyczne miejsca w Szczecinie zaświecą sie morskimi kolorami. 

Morskie Centrum Nauki przyłączając się do tej akcji oświetli swój budynek morskimi barwami. Iluminacja włączona zostanie o zmroku na kilka godzin. Świętowanie jest symboliczne. Ma przypominać o konieczności dbania o środowisko naturalne, morza i oceany.

Informacja o działaniach związanych ze Światowym Dniem Morza będzie dostępna również na stronach ONZ.  IMO – International Maritime Organisation, organizacja zajmująca się między innymi bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki, podświetli swoja główna siedzibę w Londynie.  W tym roku organizacja chce podkreślić wagę proekologicznej żeglugi, nowych i przyjaznych środowisku rozwiązań stosowanych w transporcie morskim.

/Źródło: MCN Szczecin/