Mniej betonu, więcej zieleni i rekreacji, czyli petycja mieszkańców w sprawie „Stadionu Czarnych”

Petycja w sprawie stadionu zlokalizowanego przy ul. Chopina, to kolejny głos mieszkańców miasta, którzy próbują ratować swoje otoczenie przed betonem. Sprzeciw szczecinian budzi propozycja zmian zasugerowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, który jest właścicielem terenu. Ich zdaniem zagraża ona społecznym interesom.

Obiekt przy ulicy Chopina ma długie tradycje sportowe. Na początku było to miejsce gry dla lokalnych klubów sportowych. Po roku 1989 odbywały się tam zajęcia sportowe i imprezy dla studentów Akademii Rolniczej, a z czasem (po połączeniu z Politechniką Szczecińską) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Jednak od wielu lat grunt stoi pusty i niszczeje. Rozmowę o dalszych losach obiektu niejednokrotnie podejmowali mieszkańcy i radni Osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Była petycja do Prezydenta Miasta Szczecin i ZUT, która wzywała do wypracowania wspólnego rozwiązania. Była też propozycja, by zlokalizować w tym miejscu projekt SBO. Bezskutecznie.

Fot. Andrzej Radziwinowicz

W maju, bieżącego roku, ZUT zorganizował spotkanie, w którym udział wzięli radni Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, urzędnicy z Wydziału Planowania Przestrzennego oraz władze uczelni. 25% działki na cele sportowe i rekreacyjne, a reszta pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – to propozycja ZUT-u. Ponadto uczelnia zadeklarowała się, że za własne środki zagospodaruje działkę i odda ją Gminie Szczecin. W zamian za to oczekuje zmian w Studium i w obowiązującym MPZP Arkońskie-Niemierzyn-Chopina.

Na zmiany w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego nie chcą zgodzić się mieszkańcy osiedla Arkońskie-Niemierzyn. Zdaniem twórców petycji: korzyści, jakie uzyska ZUT jako uczelnia publiczna, są niewspółmierne do straty poniesionej przez okolicznych mieszkańców. Wskazują, że MPZP jest pewnego rodzaju umową społeczną, która wpływa na szereg decyzji mieszkańców – między innymi o wyborze miejsca zamieszkania.

Petycja mieszkańców w sprawie Stadionu Czarnych
Fot. Andrzej Radziwinowicz

Autorzy petycji zwracają się z prośbą o ponowne negocjacje z ZUT-em w sprawie proporcji podziału działki, i aby pod sport oraz rekreację przeznaczyć minimum 35% jej powierzchni. Oprócz tego apelują:

Aby wydzielony teren sportowo – rekreacyjny był zlokalizowany od ul. Łabędziej lub Sportowej, a nie od stacji benzynowej i obwodnicy śródmiejskiej, jak proponuje na swoich wizualizacjach projektowych ZUT. Uzyskany wtedy teren rekreacyjny zostanie w sposób naturalny wkomponowany w centrum zabudowy wielorodzinnej tej części osiedla, do którego każdy okoliczny mieszkaniec będzie miał łatwy i szybki dostęp. Umiejscowienie terenu rekreacyjnego od ulic Łabędziej i/lub Sportowej będzie stanowić przestrzeń dospołeczną, wspólną, integrującą – dostępną wszystkim – nowym i starym mieszkańcom tego kwartału osiedla Arkońskie-Niemierzyn, co jest niezwykle istotne w budowaniu relacji sąsiedzkich.

A także wnioskują o to, by:

(..) zmniejszyć wskaźnik intensywności zabudowy do 0,75, ograniczyć powierzchnię zabudowy do 25% terenu zainwestowania, zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną do min. 25% oraz ustalić wskaźnik ilości miejsc postojowych na poziomie 1 miejsce/lokal mieszkalny, oraz min. 2 ogólnodostępne miejsca postojowe na każde 100m2 pow. lokali usługowych.

Pełna treść petycji dostępna TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl