Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego zaniepokojeni planami dewelopera

Mieszkańcy budynku przy ulicy Szymanowskiego zaniepokojeni losem działki 79/5. Deweloper chce zlikwidować zieleń i postawić nowy blok wraz z garażem. Ponadto mieszkańcy zostali pozbawieni prawa do korzystania z chodników doprowadzających do klatek schodowych czy wiaty śmietnikowej. W tej sprawie zbierane są głosy pod petycją „Podjęcie przez Radę Miasta Szczecin inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu elementarnego S.P.06 dla działki nr 79/5, obręb 1022 Szczecin”.

Działka 79/5 została sprzedana przez spółkę skarbu państwa PGE Dolna Odra prywatnemu inwestorowi. Choć prawo pierwokupu należało do Gminy Szczecin, Miasto z niego nie skorzystało. Deweloper zamierza wybudować w odległości około 6 metrów nowy blok, zupełnie zasłaniając istniejący sąsiedni budynek przy ulicy Szymanowskiego 18a-c.

Źródło: Andrzej Radziwinowicz / Facebook

O planowanych przez dewelopera zmianach możemy przeczytać w petycji mieszkańców w sprawie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej rzeczonej działki:

Projekt inwestora zakłada nową zabudowę oddaloną od budynku istniejącego zaledwie o około 6,5m (sic!), niszcząc tym samym zieleniec frontalny od ulicy Szymanowskiego, odbierając światło dzienne mieszkańcom istniejącej zabudowy i skazując na wysoki poziom hałasu z projektowanego parkingu podziemnego, sklepu oraz wydobywającą się zeń ogromną ilość spalin kumulującą się pod oknami istniejącej zabudowy.

Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego zaniepokojeni planami dewelopera
Źródło: petycjaonline.com
Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego zaniepokojeni planami dewelopera
Źródło: petycjaonline.com

Oprócz tego projekt zakłada budowę kolejnego parkingu na terenie zieleńca pomiędzy istniejącą zabudową ul. Szymanowskiego 18a-c oraz ul. Herbową 29-31, bezpośrednio pod oknami mieszkańców.

Źródło: Andrzej Radziwinowicz / Facebook

Mieszkańcy uważają, że plany inwestora to brak poszanowania dla historycznej struktury okolicy przy ulicach Szymanowskiego i Herbowej, która wraz z budynkiem Urzędu Miasta oraz Jasnymi Błoniami stanowi wizytówkę miasta.

– W obecnym i obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 1999 r. teren w całości objęty jest strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej, co uważamy za znaczącą przesłankę do pełnej ochrony tego terenu przed nieprzemyślanymi i skupionymi wyłącznie na zysku inwestycjami. – czytamy w petycji.

Co więcej, mieszkańcy dowiedzieli się, że zostali pozbawieni praw do terenów przyległych ich blokom – nie posiadają nawet prawa do korzystania z chodników doprowadzających do klatek schodowych czy wiaty śmietnikowej. To wszystko jest obecnie własnością inwestora.

Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego zaniepokojeni planami dewelopera
Źródło: petycjaonline.com

W związku z powyższym postulują o:

(…) podjęcie negocjacji z inwestorem i odzyskanie działki w imię interesu społecznego w formie odkupu lub o przekazanie przez samorząd rekompensaty inwestorowi w postaci innej działki o tej samej wartości, na której inwestor bez przeszkód będzie mógł zrealizować swoje plany z poszanowaniem wszelkich norm prawnych i społecznych. Postulujemy również o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (teren elementarny S.P. 06) dla działki nr 79/5 (obręb 1022) w trybie natychmiastowym, w celu zmniejszenia wskaźnika intensywności zabudowy (lub wręcz zakazu zabudowy) oraz w celu uniemożliwienia utworzenia parkingu pomiędzy blokami Szymanowskiego 18a-c a Herbową 29-31.

Mieszkańcy skontaktowali się z radnym

W sprawie działki 79/5 i planów inwestora mieszkańcy skontaktowali się z radnym Andrzejem Radziwinowiczem. Radny, na swoim profilu na Facebooku opublikował status, w którym namawia, by wesprzeć szczecinian, którzy „stali się samotną wyspą na działce dewelopera”.

Petycję podpisać można TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl