Kto zostanie Honorowym Ambasadorem Szczecina 2021? Można już zgłaszać kandydatury

Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”. Kto dołączy do prestiżowego grona wybitnych osobowości, instytucji promujących nasze miasto?

Do 31 maja br., potrwa przyjmowanie kandydatur osób (lub grup osób), których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Zgłoszone mogą być również instytucje, bądź obiekty ruchome takie jak pojazdy, statki, żaglowce, itp., których działalność i wizerunek promują Szczecin.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W jaki sposób można zgłaszać kandydatury?

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w dziale informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Wypełniony wniosek można złożyć do urn wystawionych w: holu sali sesyjnej i przy prawym wejściu do budynku Urzędu Miasta, przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: boi@um.szczecin.pl.

Wraz z przyjmowaniem kandydatur, rozpoczął się nabór na członków Kapituły honorowego tytułu Ambasador Szczecina. Wszyscy mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby mieć wpływ na decyzję kto zostanie „Ambasadorem Szczecina” 2021, mogą wziąć udział w obradach Kapituły. Wystarczy do 20 kwietnia br., wysłać swoje zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zwrotnego, na adres: ambasadorszczecina@um.szczecin.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie trzech mieszkańców Szczecina, którzy wejdą w skład Kapituły.

Kto do tej pory otrzymał zaszczytne miano?

Przypomnijmy, że laureatami zeszłorocznej edycji zostali Łona i Weber, a także Laura Hołowacz, która zainicjowała odbudowę budynku Starej Rzeźni na Łasztowni. Dołączyli oni do Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz korespondenta radiowego Pawła Żuchowskiego (edycja z 2019); kpt Wojciecha Maleiki i saksofonisty Sylwestra Ostrowskiego (ambasadorzy z 2018); pisarza Leszka Hermana oraz artysty plastyka prof. dr hab. Leszka Żebrowskiego (tytuł przyznany w 2017).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl