Pisarz i artysta plastyk nowymi Ambasadorami Szczecina

15:18

Pisarz Leszek Herman oraz artysta plastyk prof. dr hab. Leszek Żebrowski zostaną uhonorowani tytułem honorowego Ambasadora Szczecina 2017.

Spośród dziesięciu kandydatur, które napłynęły do Komisji Konkursowej, najwięcej głosów uzyskali autor powieści „Sedinum” i „Latarnia Umarłych” oraz ceniony malarz i plakacista.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 5 lipca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

Ideą honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” jest wyróżnienie osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych, których działalność, osiągnięcia rozsławiły dobre imię i wizerunek Szczecina w kraju lub za granicą. Honorowym tytułem „Ambasador Szczecina” wyróżnić można również obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.) promujące Szczecin.

Tytułem Ambasadora Szczecina wyróżnieni zostali między innymi: Agata Kulesza, Katarzyna Nosowska, Ryszard Leoszewski, Monika Szwaja, prof. Aleksander Wolszczan, Jerzy Skarżyński, Piotr Banach, Marek Czasnojć, prof. Lex Drewiński, jak również Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT, Statek Szkolny „Dar Młodzieży” oraz jacht „Dar Szczecina”.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin