Kolejne zabiegi robotyczne w koszyku świadczeń gwarantowanych!

Od 1 sierpnia do koszyka świadczeń gwarantowanych włączone zostają kolejne zabiegi wykonywane z wykorzystaniem wsparcia robotów. Obejmuje to leczenie raka błony śluzowej macicy oraz nowotworów jelita grubego i odbytnicy. To ogromny krok naprzód w polskiej chirurgii robotycznej!

To ogromna korzyść zarówno dla szpitali, które posiadają systemy robotyczne, jak i dla pacjentów. Zabiegi robotyczne chirurgii raka błony śluzowej macicy (endometrium) oraz raka jelita grubego i odbytnicy są teraz bezpłatne dla pacjentów, którzy nie będą musieli ponosić żadnych związanych z nimi kosztów. Wcześniejsza wycena sprawiała, że szpitale inwestujące w chirurgię robotyczną i korzystające z tych nowoczesnych metod musiały częściowo pokrywać koszty, co było obciążeniem dla nich.

W ubiegłym roku, w kwietniu, do koszyka świadczeń gwarantowanych trafiły zabiegi leczenia raka gruczołu krokowego (prostaty). Teraz przyszła kolej na nowe, z zakresu chirurgii i ginekologii.

To bardzo dobra wiadomość, czekaliśmy na nią już od pewnego czasu – mówi dr n. med. Krzysztof Kaseja, kierownik Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie i operator systemu da Vinci w chirurgii ogólnej – Dzięki temu z pewnością zwiększy się dostęp do tych zabiegów, dyrektorzy szpitali nie będą musieli podejmować trudnych decyzji, czy i kiedy ograniczyć robotykę w swojej placówce. To byłoby ze szkodą dla pacjentów. Zachęcamy pacjentów by, w przypadku leczenia chirurgicznego nowotworów szukali rekomendowanych, doświadczonych ośrodków, które wykorzystują systemu robotyczne – dodaje chirurg.

Operacje z wykorzystaniem systemów robotycznych  – korzyści i przesłanki 

Decyzje o operacji z wykorzystaniem systemów robotycznych nie są podejmowane na życzenie pacjenta z powodów „modnych”, ale na podstawie przesłanek medycznych. Decyzję o kwalifikacji do takiego zabiegu podejmuje lekarz po dokładnej analizie badań diagnostycznych, historii choroby i profilu klinicznego pacjenta.

Chirurgia robotyczna niesie wiele korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla operującego chirurga. Dzięki niej zmniejsza się ryzyko powikłań śródoperacyjnych, reoperacji, ubytku krwi czy krwotoku, a także skraca czas rekonwalescencji i pobytu w szpitalu. Chirurg widzi pole operacyjne powiększone dziesięciokrotnie, co umożliwia pracę w trójwymiarowym obrazie wyświetlanym na konsoli. To tak, jakby chirurg był wewnątrz ciała pacjenta, co daje doskonałe dojście do miejsca operacji oraz precyzyjną optykę.

W szczególności przy leczeniu nowotworów jelita grubego u mężczyzn chirurgia robotyczna dociera do trudno dostępnych miejsc anatomicznych. Węższa miednica u mężczyzn utrudnia dostęp narzędzi do operacji i ogranicza widoczność pola operacyjnego. Nowotwory dolnego odcinka jelita są umiejscowione głęboko w miednicy, a powodzenie operacji często zależy od precyzyjnego usunięcia nowotworu, unikając uszkodzenia innych struktur sąsiadujących – mięśni, naczyń, tętnic czy moczowodów.

zabiegi robotyczne
Fot. SPSK-2 / Przygotowanie do operacji robotycznej – dokowanie narzędzi robota da Vinci w jamie brzusznej pacjenta

Konsorcjum Kliniczno-Naukowe da Vinci

Na rzecz rozwoju chirurgii robotycznej w Polsce działa Konsorcjum Kliniczno-Naukowe da Vinci, powołane w 2021 roku przez trzy duże szpitale korzystające z systemu da Vinci: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Konsorcjum współpracuje z instytucjami mającymi wpływ na optymalizację warunków działania robotycznych systemów w polskich szpitalach, takimi jak Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Działania te przynoszą korzyści pacjentom – podkreśla dr n. zdr. Marcin Sygut, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.

Szpital na Pomorzanach posiada system da Vinci od 2019 roku i wykorzystuje go w operacjach urologicznych, chirurgii ogólnej i ginekologii operacyjnej. W 2022 roku przy wsparciu robota przeprowadzono tam 280 zabiegów, a już tylko w pierwszym półroczu 2023 roku blisko 200.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl