Kiedy i gdzie powstanie wielki napis #szczecin? Radny pyta o projekt SBO 2018

Radny Przemysław Słowik zwrócił się do Prezydenta Szczecina z pytaniem o aktualny stan realizacji jednego ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Przemysław Słowik jest pomysłodawcą ustawienia w Szczecinie wielkiego napisu #szczecin, przy którym mieszkańcy i turyści mogliby robić pamiątkowe zdjęcia. Zgłoszony przez niego projekt zwyciężył w SBO 2018 w projektach dzielnicowych małych (Śródmieście). Jego realizacja miała nastąpić w ubiegłym roku, ale do dziś nie powstał nawet projekt napisu.

W przesłanej do Prezydenta Szczecina interpelacji Przemysław Słowik zadał pięć pytań:

Kiedy zostanie przeprowadzony konkurs, który wskaże zwycięski projekt napisu przeznaczony do realizacji? Kto będzie wykonawcą zwycięskiego projektu? Jaka jest dokładna lokalizacja postawienia napisu? Na kiedy zaplanowane jest postawienie napisu SZCZECIN, proszę o wskazanie konkretnego miesiąca? Jaka jednostka odpowiada obecnie za realizację projektu?

Dwa etapy, trzy koncepcje

W imieniu Prezydenta Szczecina, odpowiedzi na interpelację udzielił jego zastępca, Krzysztof Soska. Wynika z niej, że realizacja projektu została podzielona na dwa etapy: wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przez Akademię Sztuki w Szczecinie wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego przez autora zwycięskiej pracy wyłonionej spośród minimum trzech propozycji projektowych przygotowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz wykonanie napisu na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Projekt umowy dotyczącej realizacji projektu został wysłany do Akademii Sztuki w Szczecinie 24 stycznia 2019 roku. Umowa zawiera zapis mówiący o tym, że trzy koncepcje projektowe zostaną przygotowane przez Akademię Sztuki w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Akademia ma również wskazać trzy podmioty, które mogłyby podjąć się realizacji zadania.

Kiedy nastąpi ustawienie napisu?

Krzysztof Soska wskazuje, że termin ustawienia napisu #szczecin będzie można określić dopiero po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace związane z wykonaniem obiektu. „Zgodnie z projektem umowy przekazanym Akademii Sztuki w Szczecinie, dokumentacja projektowa niezbędna do zainicjowania procedur zamówienia publicznego na wykonanie napisu zostanie przekazana do Urzędu Miasta Szczecin w okresie do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru zakresu dot. wyboru koncepcji” – czytamy w odpowiedzi na interpelację Przemysława Słowika.

Gdzie stanie napis #szczecin?

Zastępca Prezydenta Szczecina poinformował, że „lokalizacja napisu jest zgodna z ustaloną na wstępnym etapie prac, nad projektem z udziałem Wnioskodawcy, przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Żeglugi Szczecińskiej oraz przedstawicielami Pionu Architekta Miasta- Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta”. Załączył w odpowiedzi również poglądową mapkę z planowanym miejscem umieszczenia napisu (można zobaczyć ją TUTAJ).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl