Przebudowa ul. Kułakowskiego w Szczecinie zgodnie z planem [zdjęcia]

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że na remontowanej ulicy Kułakowskiego widoczna jest już część nowej nawierzchni. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym prace przebiegają bardzo sprawnie.

Na ponad dwustumetrowym odcinku ułożona jest nowa nawierzchnia z kostki betonowej, zamontowano też nowe słupy oświetleniowe. Wykonawca zrealizował większość prac związanych z instalacjami podziemnymi. Widać już również docelowe zagospodarowanie nowego parkingu. W najbliższym czasie zostaną wykonane między innymi mury oporowe na wybranych fragmentach przebudowywanej ulicy.

przebudowa ulica Kułakowskiego Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Przebudowa ul. Kułakowskiego obejmuje wykonanie nowej jezdni i chodników. Pojawią się także nowe miejsca postojowe oraz parking na siedemdziesiąt siedem miejsc usytuowany przy Szkole Podstawowej nr 35. W ramach prac przewiduje się również montaż elementów uspokojenia ruchu i wprowadzenie strefy 30.

przebudowa ulica Kułakowskiego Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Warta prawie 8 milionów złotych inwestycja powinna zostać zrealizowana w połowie bieżącego roku.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl