Wybrano wykonawców dokumentacji dla obwodnicy Gryfina i odcinka Radziszewo-Gryfino

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o rozstrzygnięciu przetargów na opracowanie dokumentacji dla dwóch ważnych inwestycji na DK31.

Dokumentację dla obwodnicy Gryfina ma przygotować firma Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM ze Szczecina (oferta na kwotę 1,141 mln złotych), a dla odcinka Radziszewo-Gryfino spółka Trakt z Katowic (oferta na kwotę 2,384 mln złotych). Jeśli nie będzie odwołań od wyników postępowań, to po upływie dziesięciu dni będzie można przystąpić do podpisywania umów.

Te dokumentacje pozwolą na ogłoszenie przetargów na realizację w formule projektuj i buduj, dlatego ich opracowanie jest kluczowe dla tych inwestycji – mówi dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner. Dokumentacja dla odcinka Radziszewo-Gryfino powinna być gotowa w ciągu dwudziestu siedmiu miesięcy od podpisania umowy, a dla obwodnicy Gryfina w ciągu piętnastu miesięcy.

Fot. Materiały GDDKiA

Obwodnica Gryfina

Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 o długości 5,6 km zostanie opracowana Koncepcja Programowa, wraz z badaniami geologicznymi. Dokumentacja ta pozwoli uszczegółowić rozwiązania projektowe w korytarzu określonym w decyzji środowiskowej z 2012 roku.

Obwodnica wyprowadzi z Gryfina ruch tranzytowy w ciągu DK31 i znacząco zmniejszy oddziaływania związane z ruchem tranzytowym przebiegającym przez centrum miasta. Nowa trasa ominie też wiadukt kolejowy na wjeździe do Gryfina od strony Szczecina o ograniczonej skrajni poziomej, przez który samochody ciężarowe i autobusy jadące DK31 muszą obecnie skręcać na drogę powiatową – wyjaśnia Mateusz Grzeszczak ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. Obwodnica ominie miasto od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP.

Fot. Materiały GDDKiA

Odcinek Radziszewo-Gryfino

Dla odcinka DK31 Radziszewo-Gryfino o długości 9,6 km zostanie opracowane Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe wraz z elementami Koncepcji Programowej i badaniami geologicznymi. W ramach prac przygotowawczych zostanie również uzyskana decyzja środowiskowa, która określi przebieg inwestycji.

Nowa droga ominie wiele miejscowości znajdujących się na obecnej DK31 między Szczecinem a Gryfinem, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP o przekroju 1×2 – informuje Mateusz Grzeszczak. Odcinek ten będzie rozpoczynał się od węzła Radziszewo, a kończył na włączeniu w obwodnicę Gryfina. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa węzła drogowego Radziszewo, tak aby spełniał aktualne wymagania.

Fot. Materiały GDDKiA

Autor: KR szczecin@infoludek.pl