Jak zmieni się Plac Orła Białego? Ogłoszono przetarg na przebudowę placu…

Po wielu miesiącach prototypowania , wielu dyskusjach i konsultacjach, Plac Orla Białego przejdzie metamorfozę. Przetarg na realizację zmian w przestrzeni placu Orła Białego został ogłoszony.

Inwestycja ma na celu stworzenie atrakcyjnej i dostępnej przestrzeni publicznej, zgodnej z koncepcją urbanistyczną „Nowe Życie Placu” oraz wpisującej się w historyczny kontekst Starego Miasta.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę nawierzchni placu Orła Białego, fragmentów ulic Koński Kierat, Staromłyńskiej, chodnika i zjazdów ul. Grodzkiej. Prace obejmą także infrastrukturę sieciową, taką jak kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, gazociąg, linie zasilające i oświetlenie terenu, wraz z monitoringiem.

Projekt zakłada również wprowadzenie nowych elementów, takich jak mała architektura, zieleń, latarnie, mała scena do wydarzeń artystycznych i ogródki kawiarniane. Istniejące drzewa zostaną zachowane, a pojawi się także nowa roślinność, w tym drzewa i byliny. Powstanie pierwszy w Szczecinie ogród deszczowy, który będzie magazynował wodę opadową. Wzdłuż Końskiego Kieratu zostaną posadzone drzewa.

Ważnym aspektem zmian jest ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych, z wyjątkiem dostaw do lokali, dojazdu dla mieszkańców z parkingami wewnętrznymi oraz niezbędnych służb. Bariery architektoniczne zostaną zlikwidowane, a ulice dostosowane do swobodnego ruchu pieszych i rowerzystów.

Elementy historyczne

W nowy sposób zagospodarowany zostanie posąg Flory oraz dwie wazy, które dawniej zdobiły fasadę Pałacu Grumbkowa (Pałacu pod Globusem), a dziś stoją na dziedzińcu Akademii Sztuki. Rzeźby połączone zostaną ponownie w jeden układ, a każda osoba odwiedzająca plac będzie mogła je podziwiać razem z elewacją, na której kiedyś były zamontowane. Zabytkowa fontanna pozostanie w obecnym miejscu, a na posadzce oznaczony zostanie przebieg wodociągu drewnianego, który w XVIII wieku dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewickich do Zamku.

Podział na strefy

Nowa przestrzeń placu będzie podzielona na różne strefy, obejmujące obszary rekreacyjne, miejsca spotkań, deptaki i elementy historyczne. Po przebudowie różne fragmenty nowego zagospodarowania miejskiej przestrzeni mają mieć różną funkcję:

  • utwardzona część północną Placu Orła Białego na szerokość Pałacu pod Globusem z centralnym punktem w postaci fontanny – zapewniająca dogodne warunki na organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz obsługę lokali użytkowych w parterach;
  • zielona część południowa w obrysie dawnego kwartału zabudowy – zapewniająca realizację funkcji ekologicznych, swobodną rekreację użytkowników oraz organizację okazjonalnych wydarzeń społecznych i kulturalnych wokół małej sceny w przybliżonej lokalizacji i obrysie dawnego młyna kieratowego;
  • część przejściowa przed Pałacem Jońskim będąca strefą zmiękczającą granicę między reprezentacyjną częścią północną, a zieloną, rekreacyjną częścią południową;
  • historyczna ulica Koński Kierat – zapewniająca obsługę lokali użytkowych w parterach, uzupełnioną o nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz walor edukacyjny w postaci oznaczenia przebiegu dawnego wodociągu;
  • deptak we wschodniej części placu Orła Białego, stanowiący przekształcony ciąg łączący dawne Rynki Koński i Węglowy -zapewniający obsługę lokali użytkowych w parterach;
  • północny chodnik ul. Grodzkiej stanowiący spójną całość z placem Orła Białego.

Prace nad projektem mają zakończyć się w ciągu 18 miesięcy od przekazania placu budowy wykonawcy. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa 22 marca br.

Plansze z informacjami dot. rewitalizacji Placu Orła Białego – TUTAJ

Orła Białego
Fot. UM Szczecin
Orła Białego
Fot. UM Szczecin
Orła Białego
Fot. UM Szczecin
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl