Wspólna koncepcja Placu Orła Białego. Rusza prototypowanie

Planowana przebudowa Placu Orła Białego i przebieg konkursu architektonicznego wywołały tak wiele dyskusji wśród mieszkańców, że ostatecznie konkurs został unieważniony. Zapadła, więc decyzja o przeprowadzeniu prototypowania.

Celem  jest  wypracowanie nowej koncepcji wspólnie z mieszkańcami i wprowadzenie tymczasowych zmian dla obszaru, który do tej pory budził skrajne emocje. Prototypowanie polega na wprowadzaniu i obserwowaniu tymczasowych, ale rzeczywistych zmian na wybranym terenie.

Plac Orła Białego kilka razy w historii zmieniał swoją funkcję i kształt. Pierwotny rynek koński przeistoczył się najpierw w reprezentacyjną przestrzeń publiczną z pałacami, a później w połączenie skweru i parkingu, otoczone gmachami instytucji, restauracjami i kawiarniami.

Trochę (najbliższej) historii

W lipcu 2018 rozpisano konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Placu Orła Białego, na który wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. W styczniu br. został wyłoniony zwycięzca konkursu i od razu rozgorzały dyskusje czy zwycięski projekt jest najlepszym rozwiązaniem. 16 kwietnia br. konkurs został unieważniony i podjęto decyzję o prototypowaniu. Od maja do lipca na Placu Orła Białego zostaną przeprowadzone testy nowej organizacji ruchu.

– Dzięki temu rozwiązaniu wszyscy użytkownicy placu (mieszkańcy, przedsiębiorcy, uczniowie, studenci, klienci lokali gastronomicznych, turyści) sprawdzą samodzielnie, jakie są konsekwencje nowej organizacji przestrzeni – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.  – Każda z tych osób będzie mogła na podstawie własnych odczuć i obserwacji wyrobić sobie opinię o proponowanych przemianach, a także podzielić się swoimi uwagami.

Jaki obszar będzie podlegał zmianom?

Zgodnie z polityką samorządu Stare Miasto, którego plac jest częścią, ulega i w ciągu najbliższych lat nadal będzie ulegał transformacji. Jej celem jest ożywienie kulturalne, społeczne i ekonomiczne ścisłego centrum Szczecina. Realizacja tej koncepcji wymaga m.in. zmian w przestrzeni publicznej i wprowadzenia nowych rozwiązań transportowych, w których priorytetowo traktuje się pieszych, poszukuje się najwyższej jakości użytkowej i społecznej obszaru. Jednym z elementów tego pomysłu jest więc etapowe i rozważne uspokajanie ruchu.

Częścią opisanej przemiany są działania związane z placem Orła Białego. Do prototypowania wyznaczony został jednak większy teren, ograniczony ul. Wyszyńskiego, al. Niepodległości, Trasą Zamkową oraz ciągiem ulic Farna i Sołtysia, na który bezpośrednio będą oddziaływały wszystkie metamorfozy placu.

Wybrane podejście ma być kompleksowe, a także otwarte i partnerskie, dlatego konkretne przekształcenia na poszczególnych ulicach będą wypracowywane stopniowo, w procesie o charakterze partycypacyjnym i badawczym.

W jaki sposób przemiany będą przygotowywane?

Wewnątrz Urzędu Miasta Szczecina działa zespół roboczy złożony z osób odpowiedzialnych za urbanistykę, ochronę zabytków, inżynierię ruchu, utrzymanie przestrzeni publicznych, dialog społeczny i komunikację z mieszkańcami. Zadaniem tej grupy jest dbanie o prawidłowy i terminowy przebieg całego procesu, dlatego regularnie spotyka się, żeby omawiać wszystkie sprawy organizacyjne.

W maju urzędnicy bardzo dokładnie przyjrzą się obecnemu funkcjonowaniu wybranego fragmentu Starego Miasta. Współpracujący z samorządem zespół będzie odwiedzać mieszkańców i przedsiębiorców z tego obszaru, a także dyżurować na placu, żeby zebrać spostrzeżenia osób korzystających z tego terenu okazjonalnie. Zespół przeprowadzi również badania ruchu.

– Wszystkie zebrane informacje zostaną skrupulatnie przeanalizowane, a na ich podstawie powstanie koncepcja prototypu, czyli różnych wariantów organizacji przestrzeni i ruchu, przeznaczonych do przetestowania w późniejszym czasie – tłumaczy Paweł Jaworski, urbanista.  –  Wyniki tej pracy zostaną zaprezentowane i poddane publicznej dyskusji w trakcie otwartych spotkań pod koniec czerwca. Lipiec będzie zarezerwowany na realizację i zakup elementów, które pojawią się w przestrzeni publicznej zaraz po Jarmarku Jakubowym.

W jaki sposób będzie przebiegało prototypowanie?

Przez dwa kolejne miesiące plac i jego otoczenie będą funkcjonowały w sposób odmienny od obecnego. Sierpień będzie czasem dodatkowych wydarzeń, a wrzesień – okresem doświadczania codziennej roli tego terenu. W tym okresie przygotowane i przedyskutowane wcześniej rozwiązania będą się zmieniały w sposób wynikający z badań i konsultacji. Będzie można skorzystać z różnych wariantów układu mebli miejskich, a także przyjrzeć się nowym koncepcjom transportowym. Na podstawie zbieranych równocześnie uwag te propozycje będą korygowane, jeżeli któryś z pomysłów okaże się nietrafiony. Przekształcenia będą badane na dwa sposoby: poprzez sprawdzenie opinii użytkowników o zmianach, a także obserwowanie ich zachowań.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, w październiku nastąpi podsumowanie całego procesu, a w listopadzie zostaną przedstawione wszystkie materiały, a także harmonogram kolejnych działań.

Gdzie można znaleźć dalsze informacje?

Relacje z prac przygotowawczych i prototypowania będą publikowane na stronie dedykowanej Placu Orła Białego w Szczecinie. Odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości będzie można również uzyskać mailowo lub telefonicznie: placorla@szczecin.eu, 91 42 45 000.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl