Co z remontem Mostku Japońskiego w Parku Kasprowicza?

Radny Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej wysłał do Prezydenta Szczecina interpelację dotyczącą remontu zabytkowego mostu łukowego w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

„Zabytkowy mostek japoński w Parku Kasprowicza jest w fatalnym stanie. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty. W związku z tym zwracam się z pytaniem na kiedy planowany jest kolejny przetarg i wykonanie remontu mostku?” – pytał w interpelacji Przemysław Słowik.

Przypomnijmy, że Mostek Japoński nad jeziorkiem Rusałka, zwany też „mostkiem zakochanych”, miał zostać wyremontowany i poddany renowacji. Prace miały objąć wszystkie elementy obiektu, a po ich zakończeniu miał zostać rozpisany przetarg na wykonawcę iluminacji obiektu. Ogłoszony w lipcu ubiegłego roku przetarg został jednak unieważniony, gdyż obie złożone oferty przekraczały założony przez miasto budżet.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Szotkowska, zastępca Prezydenta Szczecina, która przypomniała, że 12 października 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wszczął postępowanie w sprawie wpisania Mostku Japońskiego do rejestru zabytków. Zgodnie z prawem, w trakcie trwania postępowania, na obiekcie nie mogły być prowadzone żadne prace budowlane i konserwatorskie. Most łukowy nad Jeziorkiem Rusałka został wpisany do rejestru zabytków 21 grudnia 2018 r. Oznacza to, że prace remontowe mogłyby się rozpocząć, ale sytuację skomplikowała zmiana stanu prawnego mostu. „W chwili obecnej wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z przyczyn niezależnych od Gminy Miasta Szczecin dotyczących zmiany stanu prawnego mostu, obecnie dokonywana jest weryfikacja możliwości realizacji planowanej inwestycji związanych z obraniem właściwego sposobu przeprowadzenia procedur administracyjnych dla zamiaru wykonania planowanych robót budowlanych” – wyjaśnia Anna Szotkowska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl