Budżet Szczecina na 2023 został przyjęty!

Miejscy radni uchwalili przyszłoroczny budżet Szczecina. Powstawał on w skrajnie negatywnych warunkach makroekonomicznych, ale zgodnie z założeniami ma zapewnić utrzymanie funkcjonowania miasta z jak najmniejszym przenoszeniem obciążeń na szczecinian. 

Podstawowe wartości

  • Dochody ogółem:  3.098.771.319 zł
  • Wydatki ogółem: 3.293.966.116 zł
  • Deficyt: – 195.194.797 zł

Nadrzędny cel, który przyświecał Miastu w pracach nad przyszłorocznym budżetem, to zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego rozwoju Szczecina.

Samorządy na marginesie

Spadające dochody i rosnące wydatki. Szczecin przez decyzje władz centralnych systematycznie z roku na rok otrzymuje coraz mniej pieniędzy. Przede wszystkim dlatego, że udział samorządów w podziale PIT maleje. Rosną za to wydatki – na kredyty, transport publiczny, energię i coraz większe dopłaty do oświaty i pomocy społecznej, które są przerzucane na miasto przez rząd. W efekcie budżet Szczecina będzie mniejszy o blisko 450 mln zł niż gdyby nie wprowadzono „Polskiego Ładu”.

Źródło: UM Szczecin

Oszczędności to konieczność

Aby ratować miejski budżet Szczecin przestrzega dyscypliny finansowej i zmniejsza wydatki m.in.: na inwestycje, które w przyszłym roku będą o blisko 300 mln zł mniejsze niż w roku obecnym. Oznacza to rezygnację kilkunastu zadań m.in.: przebudowę ulic, kąpielisk czy infrastruktury szkolnej.

W tej trudnej sytuacji konieczne jest wprowadzenie nowych stawek za gospodarkę odpadami. Regulacje na poziomie ok. 5-10% są na minimalnym poziomie pozwalającym zachować ciągłość świadczenia usług, zwłaszcza w obliczu inflacji na poziomie nieuchronnie zbliżającym się do 20%.

Budżet Szczecina chwalony

Warto dodać, że zanim dokument trafił pod głosowanie radnych pozytywnie wypowiedzieli się o nim niezależni eksperci z Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Według szczecińskich ekonomistów budżet zapewnia bezpieczeństwo, zawiera odważne założenia i podtrzymuje wiarygodność finansową miasta. Te głosy potwierdza również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która trafiła do Urzędu Miasta już kilka tygodni temu.

Z jakich inwestycji rezygnuje Miasto dowiesz się z:

Kryzys a projekt budżetu na 2023 rok. Z czego musi zrezygnować Miasto?

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl