Budowa siedziby Lasów Państwowych wstrzymana, ale las pod inwestycję został już wycięty

Nowa siedziba szczecińskiego oddziału Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych miała powstać na obszarze specjalnie pod ten cel wyciętego lasu ochronnego przy ulicy Balińskiego. Inwestycja została jednak wstrzymana ze względu na obecny kryzys na rynku drewna wywołany przez pandemię koronawirusa.

W przetargu na budowę nowej siedziby RDLP w Szczecinie wpłynęły cztery oferty. Inwestor zabezpieczył na realizację zadania 37,61 mln zł, a najniższa z ofert spełniających wszystkie kryteria opiewa na 42,25 mln zł (firma Adamietz). To oznacza, że RDLP musiałaby dołożyć do inwestycji 4,64 mln zł. Okazało się, że w obecnej sytuacji jest to niemożliwe, bo epidemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na rynek sprzedaży drewna. Przetarg został więc unieważniony.

„W zaistniałej sytuacji, pogłębiającego się kryzysu na rynku surowców drzewnych oraz wyrobów drewnianych, Zamawiający utracił planowane przychody, na poziomie umożliwiającym sfinansowanie wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 r. Jest to sytuacja, która nie była możliwa do przewidzenia z uzasadnionych względów. Utrata przychodów spowodowana jest w szczególności wstrzymaniem bądź ograniczeniem odbioru surowca na czas trwania pandemii tj. na okres trudny do określenia” – czytamy w uzasadnieniu, które podpisał Hubert Kowalczyk, zastępca dyrektora ds. Ekonomicznych w szczecińskim oddziale RDLP.

siedziba Lasy Państwowe Szczecin budowa przetarg unieważnienie
Fot. Paweł Herbut

Działania Lasów Państwowych z uwagą obserwują aktywiści z Klubu Kniejołaza, których celem jest ochrona Puszczy Bukowej.

Leśnicy po raz kolejny muszą zrezygnować z budowy biurowca w Puszczy Bukowej. Las pod inwestycję został już jednak wycięty – komentuje Paweł Herbut z Klubu Kniejołaza. – Warto dodać, że Lasy Państwowe wydały już 768 tys. zł na projekt i zawarły umowę opiewającą 236 tys. zł na nadzór inwestorski.

Nowa siedziba RDLP w Szczecinie ma być jednopiętrowym, przeszklonym budynkiem z trzema skrzydłami, układającymi się w kształt litery „T”. Znajdą się w nim m.in. pomieszczenia biurowe, archiwum, sala konferencyjna oraz pokoje gościnne. Projekt przewiduje też budowę budynku gospodarczego, farmy fotowoltaicznej i parkingu.

siedziba Lasy Państwowe Szczecin budowa przetarg unieważnienie
Fot. Materiały RDLP w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl