Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów w Szczecinie. Co zrobić by z nich skorzystać?

Z początkiem września rozpoczął się rok szkolny. Warto pamiętać o konieczności przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uprawnienia są ważne do 30 września.

Co trzeba wykonać, by móc korzystać z darmowych przejazdów? Wystarczy udać się do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:

+ kartę SKA,
+ ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania,
+ zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę, a uprawnienie nadawane jest po raz pierwszy lub uczeń zmienił szkołę.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Police, Dobra i Kołbaskowo).

Bezpłatne przejazdy możliwe są w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.

Ustalone zasady wynikają z potrzeby rozliczeń z gminami ościennymi i obowiązują na podstawie Uchwały Rady Miasta.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl