Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przystępuje do realizacji jednej z priorytetowych inwestycji w ramach programu „Czysta Odra w Szczecinie”.

Spółka wybrała wykonawcę prac i 24 lipca br. podpisała umowę na realizację zadania. Za modernizację oczyszczalni na prawobrzeżu Szczecina odpowiadać będzie konsorcjum firm AQUACOMS z Warszawy oraz Inwatech z siedzibą w Budapeszcie. Wartość kontraktu to nieco ponad 24 miliony złotych.

W ramach prac oczyszczalnia w Zdrojach zostanie przebudowana, a istniejące instalacji do oczyszczania ścieków zostaną rozbudowane. Inwestycja ma poprawić funkcjonowanie istniejącego systemu oraz umożliwić efektywniejsze wykorzystanie gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii do sieci będzie można podłączyć kolejne kanalizowane na prawobrzeżu osiedla.

Czas realizacji inwestycji to dwa lata.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin