Wpisany do ewidencji zabytków dworzec w Stargardzie zostanie kompleksowo przebudowany

PKP S.A. ogłosiło przetarg na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU wraz z koncepcją wielobranżową dla zadania przewidzianego do realizacji w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dworca kolejowa Stargard”. Oznacza to, że budynek dworca w Stargardzie przejdzie gruntowną i kompleksową przebudowę.

Wyłonione w przetargu dokumenty posłużą następnie do ogłoszenia przetargu w formule projektuj i buduj. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 3 stycznia do godziny 12:00.

Obiekt jest ujęty w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Według wstępnych założeń cały dworzec zostanie przebudowany, w tym również teren wokół obiektu, z drogami, pobliskim parkiem oraz chodnikami. Rozebrana zostanie dobudówka z toaletami – w jej miejscu zostanie wybudowana poczekalnia zewnętrzna. Nie zabraknie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, krótkiego postoju oraz do ładowania samochodów elektrycznych.

Rozpoczęcie części inwestycyjnej przewidziano w IV kwartale 2023 r., w czasie robót podróżni będą korzystać z dworca tymczasowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl