Wzmożony ruch pojazdów wojskowych od 12.02. Wojsko apeluje o nie publikowanie zdjęć….

11:25
ruch pojazdów wojskowych
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Te cykliczne ćwiczenia, zgodne z aktualnym harmonogramem szkolenia Sił Zbrojnych RP, przewidują intensywny ruch pojazdów wojskowych od połowy lutego do końca maja, obejmując niemal wszystkie województwa Polski, zarówno autostrady, drogi ekspresowe, jak i krajowe.

W trakcie tych manewrów, uczestnicy ćwiczeń wykorzystają przemieszczanie się kolumn do przetrenowania przyjmowania i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z krajami-gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Apel do kierowców

Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
Wojsko apeluje również o to, aby nie publikować w mediach społecznościowych informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

TEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24)

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca. STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

/Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/