Województwo Zachodniopomorskie inwestuje w coraz lepsze funkcjonowanie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów

Województwo Zachodniopomorskie obejmie nowe udziały w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów. Na tegoroczne dokapitalizowanie spółki przeznaczono 5 mln zł, a w latach 2020-28 przewidziano na ten cel w sumie 40 milionów złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi rozwój regionalnego lotniska, które szybko odbudowuje się po pandemicznym kryzysie. W tym roku ma obsłużyć ponad 470 tysięcy pasażerów.

Lotnisko w Goleniowie łączy Pomorze Zachodnie z Europą, skraca czas podróży do Warszawy czy Krakowa, ułatwia planowanie wakacyjnych urlopów, umożliwia wygodną i szybką podróż do Londynu, Manchesteru, Dublina czy Oslo. W ubiegłym roku obsłużyło 420 tysięcy pasażerów. Plan na 2023 rok to 471 tysięcy. Po kryzysie spowodowanym pandemią COVID (185 tysięcy pasażerów w 2020 r., 182 tysiące w 2021 r.) prognozy są bardzo optymistyczne. Żeby regionalny port lotniczy utrzymywał się na ścieżce wzrostu, musi rozbudowywać infrastrukturę, podnosić jakość usług, wzbogacać swoją ofertę. Do tego potrzebny jest kapitał.

Jako samorząd województwa najwięcej z wszystkich udziałowców inwestujemy w coraz lepsze funkcjonowanie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Systematycznie zwiększamy zaangażowanie finansowe – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. – Na objęcie nowych udziałów przeznaczamy 5 milionów złotych. Taki sam wkład finansowy zapewniliśmy w ubiegłym roku – przypomina marszałek.

Objęcie nowych udziałów wynika z zawartego w lipcu 2019 r. „Porozumienia Wspólników Portu Lotniczego w sprawie zapewnienia dalszego rozwoju Portu Lotniczego”. Województwo zobowiązało się do dokapitalizowania Spółki łączną kwotą 40 milionów w latach 2020-2028. Wpłaty są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Jak – krok po kroku – przebiega ten proces?

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na posiedzeniu w dniu 10 maja 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z którą Wspólnik Województwo Zachodniopomorskie obejmie 10 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, czyli o łącznej wartości 5 000 000 zł. I  pokryje je w całości wkładem pieniężnym. Pismem z dn. 13 czerwca 2023 r. Prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin–Goleniów Spółka z o.o. zwrócił się z wnioskiem o objęcie nowoutworzonych udziałów. Dokument ten trafia pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który podejmuje stosowną uchwałę.
Środki finansowe na ten cel są wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego i tegorocznego budżetu Województwa.
 
Po objęciu nowych udziałów przez Województwo Zachodniopomorskie struktura kapitału Portu Lotniczego Szczecin Goleniów prezentuje się następująco:

  • Miasto Szczecin 37,97 %
  • Polskie Porty Lotnicze S.A. 32,90 %
  • Województwo Zachodniopomorskie 26,56 %
  • Gmina Goleniów 2,57 %

Dobrze funkcjonujący port lotniczy jest jednym z kluczowych elementów strategii gospodarczej Pomorza Zachodniego. Lotnisko ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki i innych regionalnych specjalizacji. Transport lotniczy zapewnia szybkie i wygodne połączenia krajowe i międzynarodowe. Z Goleniowa można polecieć do Londynu, Manchesteru, Dublina, Oslo (na lotniska Gardermoen i Torp), Warszawy (Modlin) i Krakowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się chartery do Antalyi (Turcja) i Burgas (Bułgaria).

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl