Samodzielność – Aktywność – Mobilność!

08:43
SAM
Fot. Pomorze Zachodnie

S-A-M! to program przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu mają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Program dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

  • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz otrzymać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji dającej możliwość samodzielnego opuszczenia budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Warunki programu

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl.

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 i do wyczerpania budżetu Programu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl