Spacerowa w Kołobrzegu będzie idealnym miejscem do spacerów. Po przebudowie ulicy

08:44
przebudowa ulicy Spacerowej
Fot. UM WZ

Następne miejsce w strefie uzdrowiskowej w Kołobrzegu będzie bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom. To fragment ulicy Spacerowej, który przechodzi wzdłuż zabytkowego Parku Teatralnego. Przewidziane na 2023 rok działania będą możliwe za sprawą wsparcia eurofunduszu Urzędu Marszałkowskiego. 

O ulicy Spacerowej

Ulica Spacerowa to bardzo dobre miejsce do pieszych wycieczek. Deptak przechodzący wzdłuż zabytkowego Parku Teatralnego jest w strefie uzdrowiskowej Kołobrzegu. Zaczyna się na wysokości ulicy Solnej i prowadzi do ulicy Mickiewicza. Z tej ulicy jest niedaleko już do latarni morskiej, do portu morskiego czy na nadbałtycką promenadę. Aby trakt stał się ciekawą przestrzenią, władze miasta zdecydowały o jego przebudowie i nadaniu mu nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Zaplanowane są m.in. roboty rozbiórkowe, budowa elementów małej architektury jak ławki, kosze, stojaki na rowery czy plac zabaw oraz prace pielęgnacyjne i nasadzenia zieleni. Nowa infrastruktura nie będzie mieć barier architektonicznych i zostanie w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska, podkreśla, że: Rewitalizacja Spacerowej staje się faktem. Wierzę, że po modernizacji ulica stanie się jednym z ulubionych miejsc do spacerów w Kołobrzegu. To kolejna inwestycja w strefie uzdrowiskowej, której z pomocą przychodzą fundusze europejskie.

Koszty inwestycji i założenia projektu

Koszt inwestycji wyniesie 9 mln zł. Urząd Marszałkowski pokryje część wydatków. To ponad 1,8 mln zł. Środki pochodzą z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisały w poniedziałek, 28 listopada 2022 roku w kołobrzeskim ratuszu, prezydent miasta Anna Mieczkowska i członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska. Przebudowa ma zakończyć się do grudnia 2023 roku.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, mówiła, że: Przebudowa położonej w zabytkowym parku ulicy Spacerowej to jeden z naszych planów inwestycyjnych na 2023 rok. Lada dzień ogłosimy przetarg na to zadanie w trybie zaprojektuj-wybuduj. Rewitalizacja Parku Teatralnego oraz fragmentu ulicy Spacerowej odbędzie się z uwzględnieniem historycznej kompozycji oraz zabytkowego charakteru. Poprawi się infrastruktura parku, zostanie wygospodarowany ogólnodostępny plac zabaw oraz miejsce na organizację wydarzeń kulturalnych, np. występów czy wystaw plenerowych, a więc tym samym zwiększy się atrakcyjność tego terenu zarówno dla mieszkańców Kołobrzegu, jak i przybywających do miasta turystów. Cieszę się, że po raz kolejny środki unijne pomogą w upiększeniu miasta.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, Urząd Marszałkowski wsparł już blisko 100 rewitalizacyjnych inwestycji, przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

przebudowa ulicy Spacerowej
Fot. UM WZ
przebudowa ulicy Spacerowej
Fot. UM WZ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl