Rozsmakuj się w tradycji. Startuje konkurs „Poszukiwacze Smaków”

10:48

Gotowanie to twoja pasja? Interesujesz się kuchnią swoich dziadków? Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej? Zostań „Poszukiwaczem Smaków” i zgłoś się do konkursu organizowanego po raz czwarty przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym zadaniem młodych poszukiwaczy smaków jest wyszukanie w rodzinnych pamiątkach i dokumentach, fotografiach lub na podstawie rozmów, tradycyjnych przepisów znanych w rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń. Następnie uczniowie opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy przedstawiają na pisemnych zgłoszeniach. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest pokazanie na współczesnym zdjęciu przygotowanych produktów i potraw. Ten punkt konkursu ma zachęcić młodzież do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie. Zostanie wybranych maksymalnie 30 laureatów (1-3 miejsce oraz maksymalnie 7 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 kwietnia 2017 roku.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką produktów i potraw tradycyjnych, zainspirowanie do wspólnego rodzinnego gotowania i odkrywania kulinarnego dziedzictwa Pomorza Zachodniego. Województwo Zachodniopomorskie ma obecnie 39 produktów tradycyjnych na liście prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoszenia można przesyłać do 24 marca 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem:  Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: http://www.wrir.wzp.pl/

Organizatorem konkursu „Poszukiwacze smaków” jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło:  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego