Duże zainteresowanie konkursem na zagospodarowanie placu w centrum Szczecina

13:39

Do szczecińskiego magistratu wpłynęło aż 50 wniosków od architektów z całej Polski na konkurs na zagospodarowanie placu, na którym stoi Pomnik Wdzięczności.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu można było składać do środy do godz. 15.00. Do tego czasu wpłynęło 50 wniosków, w tym ponad połowa ze Szczecina. Wśród zainteresowanych są także architekci z Poznania, Krakowa, Warszawy, Gdyni, Chorzowa, Zakopanego, Stargardu, Wrocławia, Szydłowca, Przecławia, Koszalina i Gryfina.  Obecnie sąd konkursowy weryfikuje wnioski pod względem formalnym. W ciągu najbliższych dni ogłoszona zostanie lista podmiotów, które zostały dopuszczone do udziału w konkursie i zaproszone do składania swoich prac. Termin złożenia koncepcji upływa do dnia 6 marca 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca.

Pula nagród w konkursie wynosi 65 tys. zł. (I miejsce – 30 tys. zł, II miejsce – 20 tys. zł., III miejsce – 15 tys. zł).  Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzca będzie zaproszony do wykonania prac projektowych obejmujących zakres konkursu. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu, miasto ogłosi przetarg na wykonanie zagospodarowania placu.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie urzędu miasta pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy

Konkurs architektoniczny to konsekwencja decyzji związanej z usunięciem Pomnika Wdzięczności z centrum Szczecina. Konkurs obejmuje fragment Złotego Szlaku, położony pomiędzy placem Żołnierza a placem Lotników. To miejsce według założeń konkursowych powinno się stać przestrzenią  atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom. Funkcję handlową dopuszcza się jedynie w związku z imprezami okolicznościowymi. Konkurs nie obejmuje układu drogowego, wokół placu. Dokumenty planistyczne miasta dla tego terenu zakładają m.in.  zachowanie osi widokowej al. Jana Pawła II,  nawierzchnię w formie płyt kamiennych, a także szeroki wachlarz elementów sprzyjających aktywności mieszkańców.  To, że miejsce ma potencjał pokazują organizowane, w tym miejscu przeróżne wydarzenia. Po raz kolejny będziemy się mogli o tym przekonać już w najbliższych dniach, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który także będzie obejmował ten plac.

Co dalej z Pomnikiem Wdzięczności?

Zgodnie z decyzja miasta elementy rzeźbiarskie obiektu zostaną przeniesione na Cmentarz Centralny.  Miasto zleciło opracowanie koncepcji umiejscowienia fragmentu pomnika na Cmentarzu, w rejonie kwatery wojskowej. Wiadomo na pewno, że miejsce będzie odpowiednio oznaczone, znajdzie się tam tablica informacyjna wraz ze zdjęciami. Działania związane z przeniesieniem części pomnika są prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin