Podwyżki dla 7000 pracowników samorządowych

15:45
Urząd Miasta Szczecin uruchamia Call Center dla interesantów
Fot. Mateusz War./Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Prezydent Szczecina podjął decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń w jednostkach budżetowych  gminy w 2017 roku.  Priorytetem jest poprawienie sytuacji zarobkowej na najniżej opłacanych stanowiskach, szczególnie w sferze społecznej i oświatowej (pracownicy niepedagogiczni).

Podwyżki obejmą blisko 7000 osób. Ponad połowa to pracownicy społeczni m.in. z MOPR-u, SCŚ-u, domów pomocy społecznej, niepedagogiczni oświaty oraz osoby zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy.  Podwyżka wynagrodzeń dla tych osób ma wynieść średnio 200 zł brutto na etat miesięcznie.

Pracownicy pozostałych miejskich jednostek otrzymają podwyżki w wysokości 110 zł brutto na statystyczny etat. Decyzja o wysokości regulacji wynagrodzeń poszczególnych pracowników należeć będzie do kierowników jednostek po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Podwyższenie pensji będzie zależało od aktualnych zarobków oraz stażu pracy i wykształcenia.

Podwyżką nie będą objęte spółki miasta oraz  osoby sprawujące stanowiska kierownicze w jednostkach gminy objętych podwyżką.

Głównym celem regulacji jest niwelacja różnic średnich płac w poszczególnych jednostkach Gminy Miasto Szczecin.

Realizację powyższych regulacji płac będzie można dokonać po wprowadzeniu autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2017 rok. W sumie na ten cel zostanie przeznaczone blisko 13,8 mln zł z czego ok. 10 mln dla pracowników społecznych, oświaty oraz PUP-u.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin