Radni Przelewic zgodzili się na przejęcie ogrodu dendrologicznego przez samorząd województwa

Radni gminy Przelewice zdecydowali w poniedziałek o przekazaniu ogrodu dendrologicznego w Przelewicach samorządowi województwa w formie darowizny. W związku z tym marszałek województwa powołał zespół roboczy, który będzie odpowiedzialny za przejęcie majątku i pracowników ogrodu.

Przekazanie ogrodu i folwarku na rzecz samorządu województwa zostało zatwierdzone podczas poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przelewice.

Przypomnijmy, że były dwie oferty na przejęcie ogrodu: od podległego Ministerstwu Rolnictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz od samorządu województwa. Tę pierwszą radni odrzucili 4 września br., a w miniony poniedziałek zebrali się, by podjąć decyzję w sprawie drugiej. Po burzliwej dyskusji uchwała została przegłosowana stosunkiem głosów 10 do 5 (w skład rady wchodzi 15 osób).

Co dalej z ogrodem dendrologicznym w Przelewicach?

Przyjęcie uchwały oznacza, że od 1 grudnia br. majątek i pracowników ogrodu dendrologicznego przejmie samorząd województwa. Ogród będzie wykorzystywany wyłącznie na cele publiczne, a żadna z jego części nie zostanie zbyta na rzecz podmiotów prywatnych.

Samorząd województwa od dawna przekonuje, że ma pomysł na wykorzystanie potencjału ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. Wstępny plan zakłada stworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich, w którym działać mogłyby m.in. centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, centrum konferencyjno- targowe czy też Oddział Etnograficzny Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na tym jednak nie koniec.

„Samorząd planuje remont dworku do 2023 r., podejmie także starania o zapewnienie środków w nowej unijnej perspektywie na lata 2021-2027. Zarząd Województwa proponuje też uspołecznienie zarządzania obiektem przez Radę Społeczną, składającą się m.in. z mieszkańców gminy” – czytamy w komunikacie przesłanym we wtorek przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

W komunikacie jest też mowa o tym, że pierwsze inwestycje w ogrodzie (chodzi m.in. o adaptacje budynków i pomieszczeń pod funkcje edukacyjno-popularyzatorskie) miałyby szansę na realizację jeszcze ze środków RPO WZ 2014-2020.

Marszałek powołuje zespół roboczy

Zgodę na przejęcie majątku w Przelewicach w formie darowizny muszą jeszcze wyrazić radni sejmiku województwa. Uchwała w tej sprawie będzie głosowana na najbliższej sesji. Potem ma zostać zawarta umowa między gminą Przelewice a województwem zachodniopomorskim. Wypracowaniem szczegółowych rozwiązań i harmonogramu działań zajmie się powołany przez marszałka zespół. W jego skład wchodzą przedstawiciele Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, Wydziału Inwestycji i Nieruchomości oraz prawnicy z Urzędu Marszałkowskiego. Pracami zespołu kieruje wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Jednym z pierwszych zadań do wykonania będzie inwentaryzacja majątku, którym do czasu powołania nowej jednostki budżetowej zarządzać będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl